Radio 90 logo

Gramy od 25 lat • Cieszyn 95.2 fm • Rybnik 90 fm Słuchaj Online Facebook YouTube Instagram

Międzynarodowy Bieg Uliczny w Knurowie

Facebook Twitter

Zawody organizuje Amatorski Klub Biegacza, wspólnie z tamtejszym ośrodkiem sportu i rekreacji. W niedzielę (28.09.) do pokonania będzie dystans 10 kilometrów. Zaplanowano starty w kilku kategoriach wiekowych, najmłodsi muszą mieć ukończone 16 lat.

W ramach imprezy rozegrane zostaną też Mistrzostwa Polski Górników. Kto nie zdąży zgłosić się do środy (24.09.), będzie mógł to zrobić w dniu zawodów, między 8.00 a 11.45.

Regulamin XXII Międzynarodowego Biegu Ulicznego oraz XIX Mistrzostw Polski Górników na dystansie 10 km:

1.Organizator: Amatorski Klub Biegacza w Knurowie, MOSIR w Knurowie, Centrum Kultury
2. Cel imprezy: upowszechnienie kultury fizycznej i rekreacji wśród mieszkańców miasta.
3. Termin: 28 września 2014 roku (niedziela). START o godzinie 12.00, Hala Sportowa MOSIR w Knurowie – Szczygłowicach.
Biuro zawodów czynne od godz. 8.00 do zakończenia zawodów.
Miejsce: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Knurowie, ul. Górnicza 2
44-193 Knurów przy KWK Szczygłowice
4. Dystans: 10 kilometrów – 1 pętla ulicami miasta (nawierzchnia asfaltowa, trasa posiada atest)
5. Uczestnictwo: prawo startu mają wszyscy, którzy ukończyli 16 lat. Zawodnicy posiadają aktualne badania lekarskie oraz podpiszą oświadczenie o zdolności do biegu/niepełnoletni – wymagana zgoda rodzica na uczestnictwo w biegu. Uczestnicy startują na własną odpowiedzialność w zawodach po zapoznaniu się z treścią regulaminu oraz po podpisaniu zgłoszenia.
6. Zapisy: zapisy do biegu głównego poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie – www.maratonypolskie.pl, www.akbknurow.pl ,www.mosirknurow.pl, www.datasport.pl do dnia 24.09.2014 r.
Opłata startowa wnoszona jest drogą elektroniczną w portalu Datasport bezpośrednio po rejestracji do biegu w wysokości 30 zł do dnia 24.09.2014 r.
Ewentualne zwroty opłaty startowej dokonywane będą wyłącznie do 7 dni od daty wpłaty, jednak nie później niż do 24.09.2014 r.
W dniu biegu opłata startowa wynosi w wysokości 60 zł.

Amatorski Klub Biegacza w Knurowie
ul. Michalskiego 27,
44-193 Knurów

Informacje o biegu:
tel. (032) 235-27-78,
kom. 609-595-312,
MOSIR: (032) 335-20-14

W ramach opłaty startowej zawodnik otrzyma ciepły posiłek, napój oraz medal.
Pierwszych 450 zapisanych i opłaconych zawodników otrzyma pakiet startowy.
Osoby, które zapiszą się w dniu zawodów, nie mają zagwarantowanego pakietu startowego. W ramach pakietu startowego organizator zapewnia koszulkę „techniczną”, napoje izotoniczne. Dodatkowo w ramach opłaty startowej organizator zapewnia: elektroniczny pomiar czasu, sms z wynikiem, woda mineralna na trasie i na mecie, numer startowy z agrafkami, worek na odzież do depozytu.
7. Nagrody:
Kategoria OPEN Mężczyzn: I-III miejsce puchary+nagrody pieniężne
Kategoria OPEN Kobiet: I-III miejsca puchary+nagrody pieniężne
Kategoria OPEN nie wchodzi w kategorie wiekowe.
Kategoria Mieszkańcy Knurowa (stałe zameldowanie):
Kobiety i mężczyźni: I-III miejsca – puchary + nagrody pieniężne
Kategorie Wiekowe (I-III miejsca: puchary + nagrody pieniężne):

Kobiety:

 • 16-19
 • 20-29
 • 30-39
 • 40-49
 • 50-59
 • powyżej 60

Mężczyźni:

 • 16-19
 • 20-29
 • 30-39
 • 40-44
 • 45-49
 • 50-54
 • 55-59
 • 60-64
 • 65-69
 • powyżej 70

Kategorie Mistrzostw Polski Górników:
Kat. OPEN 1-3 miejsce (nie wchodzi w kat. wiekową): nagrody pieniężne
Kat. wiekowe (nagrody pieniężne + puchary dla pierwszych trzech miejsc):

 • 18-29
 • 30-39
 • 40-49
 • 50-59
 • 60-69
 • powyżej 70

Kategorie wiekowe w Mistrzostwach Polski Górników mogą ulec zmianie.
Wysokość nagród zależna od sponsora biegu.
Każdy Górnik zobowiązany jest do okazania odcinka emerytury oraz dowodu, że jest pracownikiem Kopalni /węgla, miedzi, soli/.
Nagrody dodatkowe: nagrody pieniężne do losowania.
8. Postanowienia końcowe:
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zgubione podczas zawodów rzeczy.
Elektroniczny pomiar czasu prowadzony będzie przy użyciu chipów elektronicznych wbudowanych w numer startowy i zabezpieczonych pianką. Numer z chipem jest gotowy do użycia i powinien być prawidłowo zamocowany czterema agrafkami z przodu, na koszulce. Zabrania się jakichkolwiek modyfikacji. Brak numeru podczas zawodów będzie skutkował dyskwalifikacją. Numer z chipem jest własnością uczestnika i nie podlega zwrotowi.
Wspólna dekoracja zwycięzców odbędzie się 30 minut po zakończeniu biegu.
Organizator zapewnia opiekę medyczną.
Organizator nie ubezpiecza uczestników zawodów podczas biegu ulicznego od następstw nieszczęśliwych wypadków.
Uczestnicy startują na własną odpowiedzialność w zawodach po zapoznaniu się z treścią regulaminu oraz po podpisaniu zgłoszenia.
Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie.
Każdy uczestnik po zakończeniu biegu może odpłatnie skorzystać z basenu krytego.

Najnowsze

R E K L A M A

Polecamy dzisiaj