Radio 90 logo

MUZYKA WYBRANA DLA CIEBIE • Cieszyn 95.2 fm • Rybnik 90 fm Słuchaj Online Facebook YouTube Instagram

Mieszkańcy Nędzy mają w końcu dotacje do wymiany pieców

Facebook Twitter

Mieszkańcy Nędzy mają w końcu dotacje do eko-inwestycji. W radiu 90 kilka miesięcy temu, przy sprawie gigantycznego smogu informowaliśmy o braku finansowej pomocy do wymiany pieców w tej części regionu. Skarżyli się w tej sprawie, sami mieszkańcy.

fot. Kapa65 \ pixabay.com

Uwagi zostały wysłuchane i na ostatniej sesji radni Nędzy podjęli uchwałę w sprawie zasad udzielania dotacji z gminnego budżetu. Będzie można pozyskać dofinansowanie w wysokości 20% kosztów realizacji inwestycji, przy czym udzielone dofinansowanie nie może przekroczyć 1 000 złotych.

Warunkiem uzyskania dofinansowania jest trwała likwidacja istniejących do tej pory w budynku mieszkalnym starych źródeł ciepła (z wyjątkiem kominków opalanych drewnem) i zainstalowanie nowego źródła ciepła stanowiące główne źródło ciepła w budynku mieszkalnym.

Inwestor jest zobowiązany do korzystania z nowego źródła ciepła i korzystania jedynie z paliw przeznaczonych do określonego typu kotła do ogrzewania budynku mieszkalnego, w którym wykonano inwestycję zgodnie z zasadami niniejszej uchwały, w okresie co najmniej 5 lat od jej realizacji.

Dofinansowaniu podlegają inwestycje polegające na wymianie starych źródeł ciepła na nowe źródła ciepła w budynkach mieszkalnych, takie jak:

  1. kotły na paliwo stałe – węglowe z automatycznym dozowaniem paliwa;
  2. kotły na biomasę; spełniające wymagania klas 5 według normy PN-EN 303-5:2012, posiadający aktualny certyfikat wydany przez laboratorium posiadające akredytację Polskiego Centrum Akredytacji,

Dofinansowanie nie obejmuje kosztów:

  1. zakupu i montażu przenośnych urządzeń grzewczych, elektrycznych podgrzewaczy wody, kominków, pieców kuchennych itp.,
  2. przebudowy lub budowy wewnętrznej instalacji, gdy taka jest wymagana,
  3. wykonania prac projektowych,
  4. uzyskania niezbędnych zezwoleń i uzgodnień wymaganych przepisami prawa.

Kwota dotacji celowej wynosi 20% kosztów realizacji inwestycji, przy czym udzielone dofinansowanie nie może przekroczyć 1 000,00 zł.

Najnowsze

R E K L A M A

Polecamy dzisiaj