StartWiadomości Wiadomości dnia

Mieszkańcy sołectw – czekają na was pieniądze

O pomoc finansową w ramach Konkursu mogą ubiegać się sołectwa z terenu województwa śląskiego. Należy to zrobić za pośrednictwem gmin. Składane wnioski muszą dotyczyć zadań jednoetapowych, przygotowywanych lub planowanych do realizacji, których zakończenie oraz rozliczenie nastąpi do 15 października bieżącego roku.

Pieniądze można przeznaczyć na finansowanie działań zwiększających aktywność społeczną mieszkańców, organizacji warsztatów, szkół liderów dla młodzieży, działania na rzecz osób niepełnosprawnych, kursy przeciwdziałające wykluczeniu cyfrowemu, wydarzenia dla seniorów.

Mogą być również realizowane działania w sferze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, a także zagospodarowaniu miejsc publicznych w gminie istotnych z uwagi na dobro wspólne mieszkańców. Pieniądze zagospodarować można też w tworzenie warunków do rozwoju turystyki, krajoznawstwa i sportu.

Pomoc finansowa w Konkursie „Inicjatywa Sołecka ” wynosi do 60 tysięcy złotych. Wnioski są przyjmowane do 10 kwietnia.

Formularze do pobrania znajdziecie TUTAJ.

Zostaw komentarz