Radio 90 logo

MUZYKA WYBRANA DLA CIEBIE • Cieszyn 95.2 fm • Rybnik 90 fm Słuchaj Online Facebook YouTube Instagram

Miliony dla samorządów z Subregionu Zachodniego

Facebook Twitter

28 milionów złotych – tak olbrzymia kwota trafi w najbliższych latach do kilku samorządów w naszym regionie. Zarząd Województwa Śląskiego wybrał projekty, które otrzymają wsparcie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Cel jest jeden - rewitalizacja obszarów zdegradowanych. Przedsięwzięcia mają przyczynić się do rozwoju subregionu i wzmocnienia jego atrakcyjność. Środki trafią do Żor, Rybnika, Raciborza, Krzyżanowic, Jastrzębia-Zdroju i Rydułtów.

fot. facebook.com/Śląski-Urząd-Wojewódzki-w-Katowicach

W Żorach realizowany będzie projekt pn. „Ośrodek rekreacyjny w Żorach-Roju: przestrzeń wypoczynku, rekreacji i integracji mieszkańców”. Wartość to 7 230 110 zł. Dofinansowanie wyniesie 4 120 994 zł. Celem jest przywrócenie utraconych funkcji nieczynnemu pokopalnianemu ośrodkowi rekreacyjno-sportowemu w Żorach-Roju. Powstanie tam kąpielisko. Ponadto na terenie obiektu odnowione zostaną: zespół kortów ziemnych, boisko do siatkówki plażowej, zespół budynków towarzyszących, zieleń parkowa i leśna. Zrewitalizowany obiekt będzie miejscem dającym możliwość aktywnego spędzania czasu wolnego.

Miasto Racibórz będzie realizowało zadanie pn. „Zagospodarowanie Bulwarów Nadodrzańskich – Lewy Brzeg Odry w Raciborzu”. Całkowita wartość wynosi 3 716 497 zł. Dofinansowanie to niemal 2 742 775 zł. Inwestycja dotyczy zagospodarowania bulwarów na lewym brzegu rzeki Odry. Projekt przewiduje następujące działania: montaż oświetlenia terenu, montaż bezpiecznego podłoża, wykonanie schodów terenowych łączących dolny i górny ciąg pieszo-rowerowy, wymianę schodów w miejscu istniejących schodów zejściowych z terenu Placu Mostowego, wykonanie ścieżki rowerowej po koronie wału i ciągu pieszo-rowerowego oraz montaż infrastruktury uzupełniającej.

Gmina Krzyżanowice zrealizuje przedsięwzięcie zatytułowane „Modernizacja Rynku w Krzanowicach w celu stworzenia atrakcyjnej przestrzeni publicznej”. Całkowita wartość to 1 410 123 zł. Wysokość dofinansowania wyniesie 1 100 000 zł. Inwestycja ma na celu przywrócenie rynkowi charakteru miejskiego poprzez zaakcentowanie centrum miejscowości, porządkując układ komunikacyjny, wprowadzając elementy charakterystyczne dla przestrzeni miejskiej – fontanna, plac miejski.

W Jastrzębiu-Zdroju do realizacji projekt „Rewitalizacja części zabytkowego Parku Zdrojowego w Jastrzębiu-Zdroju – na potrzeby utworzenia miejsca aktywizacji społeczno-gospodarczej mieszkańców rewitalizowanych terenów”. Wartość całkowita to 13 498 302 zł. Dofinansowanie wyniesie 10 679 889 zł. Przeprowadzone zostaną prace budowlane w zabytkowym Parku Zdrojowym w Jastrzębiu-Zdroju. Zakres to m.in. kompleksowa rewitalizacja istniejącej promenady z ławkami, remont ścieżek, kompletny remont placu głównego, remont zabytkowej muszli koncertowej, wykonanie oświetlenia części parku oraz uporządkowanie drzewostanu i zieleni.

Rydułtowy realizować będą przedsięwzięcie pn. „Przebudowa terenu przy zbiorniku wodnym Machnikowiec celem utworzenia miejsca usług społecznych – etap II”. Łączna wartość to 1 731 476 zł. Dofinansowanie wyniesie 1 471 755 zł. Przebudowa terenu nad zbiornikiem wodnym Machnikowiec podzielona została na dwa etapy. Objęty projektem drugi etap obejmuje: odbudowę budynku magazynowo-sanitarnego w miejscu rozebranego budynku magazynowego wraz z przebudową skarpy, budowę punktu widokowego, budowę pochylni stanowiącej dojście do punktu widokowego wraz ze ścianami oporowymi i balustradami, budowę (odbudowę) widowni (3 rzędy) w dolnej części starej widowni amfiteatru, budowę (odbudowę) schodów terenowych i połączenie utwardzonym dojściem ze ścieżką zdrowia, instalację elektryczną i oświetlenie terenu, wytyczenie i oznakowanie ścieżek biegowych i rowerowych (crossowych), budowę/montaż elementów małej architektury (urządzenia ścieżki zdrowia), wykonanie wycinek roślinności kolidującej z inwestycją.

Dofinansowanie trafił również do Spółdzielni Mieszkaniowej „Centrum” w Rybniku. Tytuł projektu: „Zagospodarowanie części wspólnych terenów mieszkalnych na obszarze rewitalizacji zespołu kolonii robotniczej byłej kopalni „Donnersmarck” przy ul. 1 Maja w Rybniku-Chwałowicach”. Koszt wyniesie 3 086 555 zł. Dofinansowanie to 2 611 026 zł.

Celem projektu jest kompleksowa modernizacja przestrzeni publicznych znajdujących się na osiedlu 1 Maja w Rybniku Chwałowicach. Inwestycja jest elementem rewitalizacji infrastrukturalnej osiedla, stanowiącej uzupełnienie działań realizowanych od kilku lat ze społecznością zamieszkującą ten obszar. W ramach inwestycji zaplanowano: wykonanie utwardzeń terenu kształtujących ciągi piesze i place pomiędzy budynkami, wykonanie 2 placów zabaw o bezpiecznej, amortyzującej nawierzchni syntetycznej wraz z urządzeniami, wykonanie wybiegu dla psów wraz z urządzeniami, wykonanie nowych i uporządkowanie istniejących terenów zielonych oraz wykonanie elementów małej architektury.

Projekt będzie realizowany w partnerstwie obejmującym: Spółdzielnię Mieszkaniową „Centrum”, Wspólnotę Mieszkaniową przy ul.1 Maja 1,3,5,7,9,11,13,15,17,19 oraz Miasto Rybnik.

Najnowsze

R E K L A M A

Polecamy dzisiaj

Jak mija dzień? Sprawdź najważniejsze wiadomości z 23 maja 2024