Radio 90 logo

MUZYKA WYBRANA DLA CIEBIE • Cieszyn 95.2 fm • Rybnik 90 fm Słuchaj Online Facebook YouTube Instagram

Młodzież z Wodzisławia i z Ostrawy na wspólnych warsztatach w Radiu 90 [FOTO]

Facebook Twitter

Najbardziej zdziwili się tym, jak brzmią ich głosy. W Radiu 90 odbyły się polsko- czeskie warsztaty radiowe. W ramach projektu „Nowoczesne technologie bez granic” radio od kuchni poznawali uczniowie szkół podstawowych w miejskim obwodzie Ostrawa-Jih i w Wodzisławiu Śląskim.

Młodzież z Wodzisławia i z Ostrawy przyznała, że było to ciekawe doświadczenie, posłuchajcie:

Podczas wizyty w Radiu 90, młodzi ludzie poznali pracę dziennikarzy i reporterów, zajrzeli do studia radiowego i działu reklamy, wzięli udział w konferencji prasowej, mogli spróbować nagrać sondę uliczną a także nagrywali się przed mikrofonem, by sprawdzić na czym polega praca z głosem.

Jak mówi Bartosz Kwaśny z Urzędu Miasta w Wodzisławiu, który zorganizował spotkanie młodzieży z Polski i Czech, najważniejsza jest integracja:

Bartosz Kwaśny:  Tu chodzi o integrację, o przekroczenie granicy, o pokazanie, że tu za miedzą jest inny kraj, ale niewiele się od siebie różnimy, mamy podobne problemy. Te dzieci muszą się tego nauczyć, a jak się tego mogą nauczyć? Przez kontakt, rozmowę, przez zabawę.

mat.prasowe

Cel projektu

Celem projektu jest wsparcie edukacji szkolnej z zakresu technicznego nauczania oraz wzrost wiedzy i umiejętności w zakresie technologii audiowizualnej uczniów szkół podstawowych w miejskim obwodzie Ostrawa-Jih i w Wodzisławiu Śląskim. Dzięki wdrożonym działaniom uczestnicy dowiedzą się o możliwościach oferowanych przez obu partnerów w zakresie edukacji technicznej. Teoria i praktyka zostaną podane w formie zabawy, co pomoże zmotywować uczniów do kontynuowania nauki w tym obszarze. Zwiększenie zainteresowania dziedzinami edukacji technicznej o dużym potencjale na przyszłość (np. Robotyka) przyczyni się do rozwoju regionu. Działania zamierzone na tematykę dziennikarstwa pomogą rozwinąć myślenie analityczne (praca z informacjami i ich sortowanie) oraz zdolności pisania tekstów. Dzięki warsztatom fotograficznym uczniowie nauczą się lepiej obserwować otoczenie i odpowiednio rejestrować ciekawe momenty. Będą w taki sposób korzystać z technologii, aby nagrywać profesjonalnie i z sensem. W związku z realizacją projektu zostanie nawiązana współpraca między szkołami podstawowymi obu partnerów, co w przypadku edukacji odbyło się wcześniej tylko na poziomie przedszkoli.

Grupa docelowa

Grupą docelową są uczniowie szkół podstawowych w wieku od 12 do 14 lat oraz nauczyciele szkół podstawowych. W projekcie wezmą udział po trzy szkoły podstawowe z miejskiego obwodu Ostrawa-Jih i Miasta Wodzisławia Śląskiego, przy czym każda ze szkół (po wybraniu grupy uczniów), weźmie udział tylko w dwóch działaniach kluczowych o tożsamej tematyce (jedno działanie po stronie czeskiej i jedno działanie po stronie polskiej). Dodatkowo wybrani uczniowie i nauczyciele wezmą udział w działaniu kluczowym na zakończenie projektu. Planuje się, że miejski obwód Ostrawa-Jih będę reprezentować uczniowie i wychowawcy ze Szkoły Podstawowej Březinova, Košaře a Krestova. Z Wodzisławia Śląskiego – SP 17, SP 5 i SP 9. W każdym działaniu weźmie udział 30 uczniów (15 CZ + 15 PL) oraz wsparcie pedagogiczne (zawsze 2 wychowawców z Ostrawy i 2 wychowawców z Wodzisławia Śląski). Grupa wiekowa uczestników została wybrana zgodnie z celem projektu. Są to dzieci, które bardzo intensywnie korzystają z nowoczesnych technologii, ze szczególnym uwzględnieniem rejestrowania i udostępniania nagranych obrazów (zwłaszcza telefony komórkowe), co umożliwi profilowanie ich zainteresowań pod przyszłe studia lub pracę.

Działania kluczowe

Działania kluczowe koncentrują się na współpracy partnerów w zakresie rozwoju edukacji w szkołach podstawowych, a także na działaniach związanych z zarządzaniem projektem.Działania zostały podzielone na 3 bloki tematyczne. Do każdego bloku tematycznego przyporządkowano po jednej szkole podstawowej w Wodzisławiu i Ostrawy-Jih.:
1. W ramach pierwszego bloku tematycznego uczestnicy poznali robotykę, odwiedzili Centrum Nauki w Wodzisławiu Śląskim. Uczniowie programowali roboty i konstruowali model miasta, w którym roboty będą naśladować turystów. Nauczyciele z Ostrawy poznają środowisko i metody edukacyjne polskiej szkoły. Następnie odbyła się rewizyta w Ostrawie. W ramach tego działania uczestnicy odwiedzą Wydział Robotyki ostrawskiego Uniwersytetu i wzięli udział w szkoleniach w Świecie Techniki DOV.

2. W ramach działania realizowanego przez stronę polską uczestnicy odwiedzili stację radiową. Rewizyta w Ostrawie będzie polegała na wspólnej wycieczce na zaplecze CZ tv, dowiedzą się wszystkiego o tworzeniu gazet i nauczą się podstaw dziennikarstwa podczas pisania artykułu do gazety.
3. Ten blok tematyczny będzie się koncentrował na fotografii i grafice. Uczestnicy wezmą udział w kursach dotyczących robienia zdjęć, np. w studio, fotografii portretowej, edycji zdjęć itp. Uczestnicy nauczą się pracować ze zdjęciami i technologią fotograficzną. Zrozumieją, jak postrzegać swoje otoczenie i zapisywać swoje wspomnienia w znaczący sposób. Działanie będzie miało również na celu zapewnienie, że uczestnicy przestaną preferować życie wirtualne i wzmocnią osobiste relacje zamiast sieci społecznościowych.

Na sam koniec zaplanowano konferencję w Ostrawie, w trakcie której podsumowane zostaną efekty współpracy.

Projekt jest realizowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Interreg V-A na lata 2014 – 2020.

Najnowsze

R E K L A M A

Polecamy dzisiaj

Jak mija dzień? Sprawdź najważniejsze wiadomości z 30 marca 2023