Radio 90 logo

Gramy od 25 lat • Cieszyn 95.2 fm • Rybnik 90 fm Słuchaj Online Facebook YouTube Instagram

Mobilny punkt szczepień w regionie. Czy zasady rejestracji to tylko teoria?

Facebook Twitter

Przychodnia Podstawowej Opieki Zdrowotnej jest miejscem, do którego zgłasza się pacjent, który nie może dotrzeć do punktu szczepień, by przyjąć szczepienie przeciwko SARS-CoV-2. Taka jest ustalona droga, by do chorego skierowany został mobilny punkt szczepień. A uruchomił go wodzisławski szpital, by docierać do pacjentów z całego regionu. Czy zasady rejestracji to tylko teoria?

fot.pixabay.com

O problemach, jakie ma ze zgłoszeniem do wyjazdowego punktu szczepień swojej mamy, powiadomił nas słuchacz z Rybnika. W jego przychodni odsyłają go na rządową infolinię i każą czekać na kontakt. Problem polega jednak na tym, że to nie tak ma działać. Sprawa ma być prosta dla pacjenta. O potrzebie szczepienia w domu trzeba powiedzieć swojemu lekarzowi rodzinnemu lub pielęgniarce opieki długoterminowej, czyli osobom które znają pacjenta, opiekują się nim na co dzień, najlepiej więc znają jego stan zdrowia i wiedzą, że jest to osoba, która nie jest w stanie samodzielnie dotrzeć do przychodni. I w zdecydowanej większości przypadków tak się to odbywa.

Z informacji, jakie Radio90 uzyskało od dyrektora szpitala w Wodzisławiu: pacjenci, do których jedzie mobilny punkt szczepień są zgłaszani przez POZ-ety. Nie było jeszcze sytuacji, by kontakt był z rządowej infolinii. To przychodnia ma obowiązek sprawdzić przynależność pacjenta do danej placówki i to czy chory posiada e-skierowanie na szczepienie przeciwko SARS-CoV-2. Jeśli nie ma e-skierowania, a należy do grupy objętej bieżącym harmonogramem szczepień, wówczas lekarz rodzinny takie skierowanie wystawia i zgłasza chorego do szczepienia w domu, ma do tego specjalnie uruchomione narzędzia w postaci formularza i adresu e-mail.

Konkretny termin szczepienia w domu ustala już potem zespół wyjazdowego punktu szczepień, który w tym celu kontaktuje się ze zgłoszonym pacjentem.

Jak przygotować się do szczepienia przez punkt wyjazdowy?

Pacjent zakwalifikowany do szczepienia przez punkt wyjazdowy zostanie przed przyjazdem zespołu medycznego powiadomiony. W momencie wizyty szczepiennej pacjent musi mieć założoną maseczkę (nie dotyczy osób zwolnionych z tego obowiązku). Powinien mieć też wypełniony kwestionariusz wstępnego wywiadu przesiewowego.

Kto może korzystać z transportu na szczepienia?

Jeżeli pacjent nie jest uprawniony do szczepienia przez punkt wyjazdowy, a ma trudności w dotarciu do stacjonarnego punktu szczepień, może skorzystać z transportu do punktu szczepień organizowanego przez miasto/gminę. Z tej opcji mogą skorzystać:

  • osoby posiadające aktualne orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności (lub tzw. pierwszą grupą) z symbolem niepełnosprawności „R” (choroby narządu ruchu) lub „N” (choroby neurologiczne),
  • osoby mające trudność z dostępem do punktu szczepień (np. osoby starsze niemające możliwości samodzielnego dojazdu do miejsca szczepienia) z przypadku miast poniżej 100 tys. mieszkańców, gmin miejsko-wiejskich oraz wiejskich.

Czytaj także:

Najnowsze

R E K L A M A

Polecamy dzisiaj