Gramy od 25 lat • Cieszyn 95.2 fm • Rybnik 90 fm Słuchaj Online Facebook YouTube Instagram

 

Modernizacja ewidencji gruntów i budynków w gminie Godów

Facebook Twitter

Ruszyła modernizacja ewidencji gruntów i budynków w gminie Godów. Akcja właśnie rusza i potrwa do końca przyszłego roku.

fot. powiatwodzislawski.pl

Chodzi o wprowadzenie danych na mapy zgodnych z rzeczywistością w terenie. Dlatego geodeci przeprowadza pomiary najpierw w Godowie, Gołkowicach i Skrbeńsku. Potem pojawią się pozostałych sołectwa czyli Krostoszowicach, Łaziskach, Podbuczu i Skrzyszowie. Dane pochodzące z ewidencji gruntów i budynków są wykorzystywane w księgach wieczystych, w planowaniu przestrzennym czy określaniu podatku od nieruchomości. Zebrane informacje w Godowie, tak jak w innych miejscach, zostaną później udostępnione do wglądu mieszkańcom a na końcu trafia do bazy danych.

Został wyłoniony wykonawca odpowiedzialny za modernizację ewidencji gruntów i budynków na obszarze obrębów ewidencyjnych: Godów, Gołkowice, Skrbeńsko, Krostoszowice, Łaziska, Podbucze i Skrzyszów położonych w jednostce ewidencyjnej Godów Powiatu Wodzisławskiego.

Wykonawcą zostało konsorcjum firm: Przedsiębiorstwo Geodezyjno-Kartograficzne VERTICAL Sp. z o.o. z siedzibą w Żorach, iMaper Adam Marcisz z siedzibą w Żorach oraz wspólnicy spółki cywilnej: Jerzy Bryk i Damian Malcharek, działający jako spółka cywilna UNIMAP s.c. J. Bryk, D. Malcharek z siedzibą w Katowicach.

Umowa z wykonawcą została zawarta 7 czerwca 2019 r. Data ta jest traktowana jako rozpoczęcie prac geodezyjnych związanych z modernizacją ewidencji gruntów i budynków w jednostce ewidencyjnej Godów.

Zakres prac obejmuje dwa etapy:

W ramach etapu I:

  • Likwidacja rozbieżności w zakresie danych przedmiotowych.
  • Uzupełnienie bazy danych ewidencyjnych o dane dotyczące budynków i lokali.
  • Modernizacja bazy danych ewidencyjnych w zakresie gruntów zabudowanych i zurbanizowanych oraz rolnych zabudowanych, weryfikacja pozostałych konturów klasyfikacyjnych i użytków gruntowych.
  • Uzupełnienie bazy ewidencji gruntów i budynków o dane ewidencyjne wynikające z przepisów rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (tekst jednolity Dz.U. z 2019 r. poz. 393).
  • Załadowanie danych do bazy testowej ewidencji gruntów i budynków.
  • Skompletowanie operatu technicznego.
  • Przygotowanie projektu operatu opisowo-kartograficznego do wyłożenia.

W ramach etapu II:

Wyłożenie do wglądu osób zainteresowanych projektu operatu opisowo-kartograficznego.
Skompletowanie aneksu do operatu technicznego.
Transfer opracowanych danych do bazy danych prowadzonej przez Zamawiającego.
Zakończenie prac.

Termin realizacji:

Zadanie 1 – całość prac dla obrębów ewidencyjnych: Godów, Gołkowice i Skrbeńsko

Etap I do 25 listopada 2019 roku
Etap II do 24 lutego 2020 roku

Zadanie 2 – całość prac dla obrębów ewidencyjnych: Krostoszowice, Łaziska, Podbucze i Skrzyszów

Etap I do 15 września 2020 roku
Etap II do 14 grudnia 2020 roku.

W wyniku realizacji zadania powstanie projekt operatu opisowo-kartograficznego, który będzie podlegał wyłożeniu do wglądu osób fizycznych, osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, na okres 15 dni roboczych w siedzibie tut. Starostwa.

Najnowsze

R E K L A M A

Polecamy dzisiaj

Jak mija dzień? Sprawdź najważniejsze wiadomości z 5 czerwca 2020