Radio 90 logo

Gramy od 25 lat • Cieszyn 95.2 fm • Rybnik 90 fm Słuchaj Online Facebook YouTube Instagram

Możesz prowadzić swój biznes na zamku

Facebook Twitter

W dawnej siedzibie Piastów w Raciborzu, na ostatniej kondygnacji domu książęcego, wygospodarowano pięć pomieszczeń, w których osoby bezrobotne mogą bezpłatnie rozpocząć działalność gospodarczą w ramach tzw. "inkubatora przedsiębiorczości". Są już pierwsi zainteresowani.

Młodzi przedsiębiorcy mogą korzystać przez 12 miesięcy z bezpłatnego dostępu do prądu, energii cieplnej, wody, Internetu, jak również z pomieszczenia socjalnego. Chętni mogą kontaktować się z Agencją Promocji działającą na zamku lub ze Starostwem Powiatowym.

Kontakt z Agencją Promocji Ziemi Raciborskiej i Wspierania Przedsiębiorczości na Zamku Piastowskim w Raciborzu.
Starostwo Powiatowe w Raciborzu
Plac Okrzei 4, 47-400 Racibórz, tel.: 32 415 44 08, 32 459 73 00, fax. 32 415 87 36
www.powiatraciborski.pl, e-mail: bok@powiatraciborski.pl

Aktualnie w Agencji Promocji Ziemi Raciborskiej i Wspierania Przedsiębiorczości na Zamku Piastowskim swoje siedziby ulokowały dwie młode i przedsiębiorcze osoby, które otrzymały wsparcie finansowe z Powiatowego Urzędu Pracy w Raciborzu w ramach projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego pn.” W przyszłość” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Działanie 6.1, Poddziałanie 6.1.3. Obecnie już trzeci przedsiębiorca dopełnia ostatnich formalności by rozpocząć swój biznes w piastowskiej siedzibie.

Jedno pomieszczenie zostało udostępnione na kancelarię adwokacką oferującą usługi prawnicze, polegające na udzielaniu porad prawnych w szczególności sporządzania projektów aktów normatywnych, umów i innych dokumentów, oraz reprezentowania klientów przed organami wymiaru sprawiedliwości i innymi organami władzy publicznej, w drugim lokalu świadczone są usługi public relations – kreowanie wizerunku firm i instytucji, projektowanie komunikacji oraz doradztwo i bezpośrednia pomoc w tworzeniu lepszej bądź nowej marki firmy-instytucji. Trzeci lokal będzie wykorzystywany pod działalność biura projektowego.

Środki finansowe uzyskane z powiatowego Urzędu Pracy w Raciborzu na rozpoczęcie działalności gospodarczej zostały przeznaczone na zakup programów komputerowych i sprzętu niezbędnych do prowadzenia działalności oraz wyposażenia pomieszczeń.

Na osoby, które mają dobry pomysł na biznes czekają jeszcze 2 pomieszczenia na Zamku Piastowskim, w których mogą bezpłatnie rozpocząć działalność gospodarczą.

Najnowsze

R E K L A M A

Polecamy dzisiaj