Radio 90 logo

Gramy od 25 lat • Cieszyn 95.2 fm • Rybnik 90 fm Słuchaj Online Facebook YouTube Instagram

Można pomóc, można starać się o pomoc

Facebook Twitter

Chodzi o asystentów rodziny. W powiecie wodzisławskim rusza nabór zarówno osób, które potrzebują pomocy, jak i tych, którzy mogliby jej udzielić. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wodzisławiu Śląskim chce pomóc mieszkańcom z orzeczeniem stopnia niepełnosprawności.

Fot. powiatwodzislawski.pl

Program dedykowany jest pełnoletnim osobom niepełnosprawnym. Usługi asystenta osobistego to forma wsparcia przy wykonywaniu codziennych czynności, funkcjonowaniu w życiu społecznym, ograniczaniu skutków niepełnosprawności oraz podejmowaniu aktywności na różnych szczeblach życia codziennego.

Osoby z niepełnosprawnością będą mogły skorzystać z pomocy asystenta m.in. przy realizacji spraw bytowych, uczestnictwie w życiu kulturalnym i sportowym, wizytach u lekarza, uczestnictwie w zajęciach rehabilitacyjnych i terapiach, spotkaniach rodzinnych, realizacji zakupów (przy aktywnym udziale osoby objętej pomocą), załatwianiu spraw urzędowych czy korzystania z instytucji kulturalnych.

Na realizację programu Powiat Wodzisławski pozyskał dofinansowanie w wysokości 133,5 tys. zł

Przyjmowanie wniosków osób z niepełnosprawnością zainteresowanych uzyskaniem pomocy asystentów osobistych w ramach programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej – edycja 2019-2020″ prowadzony jest od 23 stycznia 2020 r. do 7 lutego 2020 r.

Do dokumentów aplikacyjnych (karty zgłoszenia – DO POBRANIA) należy dołączyć kopię orzeczenia o stopniu niepełnosprawności potwierdzoną za zgodność z oryginałem.

Dokumenty należy dostarczyć do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wodzisławiu Śląskim, ul. Wałowa 30, 44-300 Wodzisław Śl. od poniedziałku do piątku, w godzinach od 7:30-15:00 do 7 lutego 2020 r.

W razie dodatkowych pytań prosimy o kontakt telefoniczny z PCPR pod nr tel. 32 455 14 30 wew. 38. O zakwalifikowaniu do udziału w programie decyduje kolejność zgłoszeń.

 

Najnowsze

R E K L A M A

Polecamy dzisiaj

Jak mija dzień? Sprawdź najważniejsze wiadomości z 24 maja 2022