Radio 90 logo

Gramy od 25 lat • Cieszyn 95.2 fm • Rybnik 90 fm Słuchaj Online Facebook YouTube Instagram

Mszana: Nie spalajcie odpadów z ogrodów. Grozi za to kara

Facebook Twitter

Nie spalajcie odpadów z ogrodów, apelują w Mszanie. Gmina przypomina, że pozostałości roślinne można oddać w PSZOK-u. Mieszkańcy skarżą się do urzędu na zadymienie spowodowane spalaniem w przydomowych ogródkach.

fot. pixabay.com

A tymczasem na terenie Gminy Mszana obowiązuje selektywna zbiórka bioodpadów, a każdy mieszkaniec gminy może oddać nieograniczoną ilość worków brązowych bezpośrednio z posesji lub przywieźć do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Mszanie przy ul. Tuskera 1. W związku z tym, iż każdy mieszkaniec gminy jest zobowiązany do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych zakazane jest spalanie pozostałości roślinnych (np. ze sprzątania ogrodu) zarówno w kotłach centralnego ogrzewania, kominkach jak i na powierzchni ziemi (ogniska).

W myśl art. 191 ww. ustawy ten, kto wbrew zakazowi termicznie przekształca odpady poza spalarnią odpadów lub współspalarnią odpadów, podlega karze aresztu lub grzywny. Osoba, która spala odpady zielone, liście, gałęzie w ogródku lub na działce, może zostać ukarana mandatem w wysokości do 500 zł.

Przepis art. 144 Kodeksu cywilnego nakazuje powstrzymanie się od działań, które zakłócałyby korzystanie z nieruchomości sąsiednich ponad przeciętną miarę wynikającą ze społeczno-gospodarczego przeznaczenia nieruchomości i stosunków miejscowych. Palenie ogniska powodujące przedostawanie się dymu na sąsiednie nieruchomości stanowi naruszenie tego nakazu. Przedostanie się dymu pochodzącego z takiego paleniska w miejsce dostępne publicznie może być uznane za zanieczyszczenie w rozumieniu art. 145 Kodeksu wykroczeń, które zagrożone jest mandatem karnym w wysokości do 500 zł.

Również w Programie Ochrony Powietrza dla województwa śląskiego przyjętym przez Sejmik Województwa Śląskiego Uchwałą nr VI/21/12/2020 w dniu 22 czerwca 2020 roku znajdują się zapisy dotyczące kontroli przestrzegania zakazu spalania pozostałości roślinnych na powierzchni ziemi.

Kto nie przestrzega ograniczeń, nakazów lub zakazów, określonych w uchwale sejmiku województwa przyjętej na podstawie art. 96, podlega karze grzywny. Grzywna za popełnienie wykroczenia może wynieść od 20 do 5000 zł (art. 24 Kodeksu wykroczeń) o ile przepis szczególny nie stanowi inaczej.

Czytaj także:

Najnowsze

R E K L A M A

Polecamy dzisiaj