Radio 90 logo

Gramy od 25 lat • Cieszyn 95.2 fm • Rybnik 90 fm Słuchaj Online Facebook YouTube Instagram

Mszana: Ulga za kompostowanie

Facebook Twitter

Od nowego roku ulga dla osób kompostujących bioodpady. Na kolejnej zdalnej sesji radni gminy Mszana przyjęli zmiany w tzw. uchwałach śmieciowych. Pozostawiono większość obecnie obowiązujących zapisów, dodano natomiast zapisy o igłach i strzykawkach, o odpadach niebezpiecznych w szczególności: farbach, lakierach czy klejach, a także o odzież i tekstylia. Wszystkie te odpady, wysegregowane przez mieszkańca, będą przyjmowane w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK).

Mieszkańcy, którzy zadeklarują, że nie będą oddawać odpadów zielonych, ale kompostować je na własnych posesjach, będą mieli prawo do ulgi w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Wyniesie ona 1,00 zł miesięcznie od każdej osoby zamieszkującej daną nieruchomość.

Zmianom w tzw. uchwałach śmieciowych, spowodowanych koniecznością dostosowania do znowelizowanych przepisów ustawy o czystości i porządku w gminach, była w dużej części poświęcona wczorajsza sesja Rady Gminy Mszana.

Na dostosowanie prawa miejscowego do znowelizowanych przepisów jest czas do końca bieżącego roku, jednak z powodu konieczności ogłoszenia jak najszybciej przetargu na zagospodarowanie odpadów komunalnych na kolejny rok, należało w miarę szybko je przyjąć. Wcześniej projekty uzyskały pozytywną opinię Sanepidu.

W uchwale o zmianie uchwały w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Mszana pozostawiono większość obecnie obowiązujących zapisów, dodano natomiast zapisy o nowych frakcjach odpadów segregowanych, tj.:

  • a/ odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałych w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igieł i strzykawek.
  • b/ odpady niebezpieczne w szczególności: farby, lakiery, kleje, rozpuszczalniki, kwasy, alkalia, środki ochrony roślin, żywice, środki czyszczące, detergenty, środki do konserwacji drewna, lampy fluoroscencyjne i inne odpady zawierające rtęć (w tym termometry rtęciowe).
  • c/ odzież i tekstylia.

Wszystkie te odpady, wysegregowane przez mieszkańca, będą przyjmowane w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK).

Od nowego roku mieszkańcy, którzy zadeklarują, że nie będą oddawać odpadów zielonych, ale kompostować je w kompostownikach na własnych posesjach, będą mieli prawo do ulgi w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Uchwała przyjęta wczoraj przez Radę Gminy zakłada zwolnienie w wysokości 1,00 zł miesięcznie od każdej osoby zamieszkującej daną nieruchomość.

Kwotę tę wyliczono następująco: ilość łącznie zebranych bioodpadów razy stawka za ich utylizację, podzielone przez liczbę mieszkańców Gminy wg złożonych deklaracji na dzień 31.12.2019 r., przez 12 miesięcy – daje to ok. 97 groszy, w zaokrągleniu 1 zł.
Co ważne – jeśli nie będziemy w stanie zagospodarować w kompostowniku wszystkich swoich bioodpadów, można je będzie również we własnym zakresie oddać na PSZOK. Posiadanie kompostownika może być, zgodnie ze znowelizowaną ustawą o utrzymaniu czystości i porządku, w każdej chwili sprawdzone przez upoważnionego pracownika UG.

Podjęto również nową uchwałę w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie pozbywania się zebranych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych oraz nieczystości ciekłych (dotyczy przedsiębiorców i budynków użyteczności publicznej). Obecnie obowiązujące górne stawki regulowała uchwała z 2011 roku, stawki te były już mocno zdezaktualizowane.

Na sesji zostały również wprowadzone zmiany do budżetu Gminy Mszana na 2020 r. Zwiększono o 11.210 zł dotację celową dla OSP Mszana na zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego. W sumie z budżetu gminy na ten cel zostanie przekazane 261.210 złotych (wcześniej zabezpieczone było 250 tys.) Nowy wóz strażacki będzie kosztował 771.210 zł. 70 tys. zł na jego zakup przekaże Województwo Śląskie, 210 tys. zł będzie pochodzić z Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego, a 230 tys. zł z Narodowego i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Czytaj także:

Najnowsze

R E K L A M A

Polecamy dzisiaj

Jak mija dzień? Sprawdź najważniejsze wiadomości z 2 grudnia 2021