Radio 90 logo

Gramy od 25 lat • Cieszyn 95.2 fm • Rybnik 90 fm Słuchaj Online Facebook YouTube Instagram

Nadzwyczajna sesja w Jastrzębiu-Zdroju

Facebook Twitter

Jastrzębscy radni zbierają się dziś (5.08.), by wnieść poprawki do budżetu miasta na ten rok. Chodzi o środki na remont ulicy Węglowej. 1 lipca br. nastąpiło otwarcie ofert przetargowych na wykonanie remontu drogi. Radni zbierają się o godzinie 15.00.

Zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami poczynionymi z KWK „Borynia” zadanie jest częściowo finansowane ze środków kopalni. Aby zawrzeć umowę, niezbędne jest zapisanie w planie budżetu środków finansowych, jakie miasto otrzyma z kopalni zarówno po stronie dochodowej, jak i wydatkowej. Będą również zmiany w prognozie finansowej miasta.

We wtorek, 5 sierpnia odbędzie się VIII sesja nadzwyczajna Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój. Posiedzenie rozpocznie się o godz. 15.00.

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Wybór komisji uchwał i wniosków.

3. Podjęcie uchwały Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój w sprawie zmiany Uchwały Nr XVIII.157.2013 Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 19 grudnia 2013 roku w sprawie budżetu Miasta Jastrzębie-Zdrój na rok 2014.

4. Podjęcie uchwały Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Jastrzębie-Zdrój.

5. Wolne głosy i wnioski.

6. Zakończenie posiedzenia.

Najnowsze

R E K L A M A

Polecamy dzisiaj