Radio 90 logo

Gramy od 25 lat • Cieszyn 95.2 fm • Rybnik 90 fm Słuchaj Online Facebook YouTube Instagram

Najlepiej w województwie śląskim zna się na statystyce

Facebook Twitter

Wojciech Szmelich, uczeń klasy matematyczno-fizycznej ILO zajął I miejsce w etapie okręgowym IV Olimpiady Statystycznej i w ten sposób uzyskał przepustkę do etapu centralnego.

Olimpiada jest przedsięwzięciem ogólnopolskim, dedykowanym uczniom szkół ponadgimnazjalnych z całego kraju. Organizacja olimpiady jest trójstopniowa: I stopień zawody szkolne, II stopień zawody okręgowe (obejmujące obszar województwa), III stopień zawody centralne. Zawody okręgowe odbyły się w Centrum Nowoczesnych Technologii Informatycznych Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. O awans do kolejnego etapu walczyło 85 uczestników ze szkół średnich województwa śląskiego. Najlepszym z nich okazał się Wojtek Szmelich z klasy 3A,który odebrał gratulacje z rąk Dyrektora Głównego Urzędu Statystycznego Aurelii Hetmańskiej oraz Prorektora ds. Nauk i Kadry Akademickiej dr hab. Barbary Kos, prof. UE.

Wojtek kontynuuje tradycje „Jedynki” w tym konkursie. W I oraz II edycji olimpiady finalistami etapu centralnego zostało czterech uczniów I LO. Olimpiada Statystyczna jest projektem edukacyjnym, który powstał w roku szkolnym 2016/2018. Jej celem jest upowszechnienie wiedzy z zakresu statystyki w obszarze analiz społeczno – gospodarczych, rozwijanie umiejętności korzystania z różnych źródeł i narzędzi analizy statystycznej oraz stymulowanie wśród młodzieży kompetencji interpersonalnych. Olimpiada Statystyczna jest olimpiadą interdyscyplinarną. Program, ujęty w sześć obszarów tematycznych, jest skorelowany z wybranymi zagadnieniami zawartymi w podstawie programowej następujących przedmiotów: matematyka, informatyka, statystyka, ekonomia, przedsiębiorczość, geografia i przyroda.

 

Najnowsze

R E K L A M A

Polecamy dzisiaj