Radio 90 logo

Gramy od 25 lat • Cieszyn 95.2 fm • Rybnik 90 fm Słuchaj Online Facebook YouTube Instagram

Nawet 7 tysięcy złotych do wymiany starych pieców węglowych w Pawłowicach

Facebook Twitter

Gmina planuje pozyskać środki finansowe z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na wymianę kotłów węglowych dla mieszkańców gminy. Chodzi o pozbycie się kotłów węglowych niespełniających wymogów 5 klasy (wg kryteriów PN-EN 303-5:2012) jeszcze w tym roku lub w przyszłym.

Fot. byrev \ pixabay.com

Dofinansowanie będzie można otrzymać w formie dotacji, a jego planowana wysokość wynosić będzie do 70% kosztów kwalifikowanych instalacji urządzenia grzewczego jednak nie więcej niż 7 tys. zł. Każdy zainteresowany wymianą pieca w budynku oddanym do użytku przed końcem 2012 roku musi wypełnić deklarację uczestnictwa w programie, którą należy złożyć w Urzędzie Gminy Pawłowice do końca lutego.

UWAGA! Dofinansowanie będzie udzielane wyłącznie osobom, które do 28 lutego złożą deklarację udziału w Programie.

Po otrzymaniu przez gminę Pawłowice środków finansowych z WFOŚiGW w Katowicach, co może nastąpić dopiero w drugim półroczu 2018 r., pracownicy urzędu będą kontaktować się z mieszkańcami, którzy złożyli deklaracje. Po wypełnieniu stosownych wniosków i ich pozytywnej weryfikacji, właściciele nieruchomości zawrą z Gminą umowę dotacji i od tego momentu będą mogli zakupić piece i realizować inwestycje.

Najnowsze

R E K L A M A

Polecamy dzisiaj