Radio 90 logo

MUZYKA WYBRANA DLA CIEBIE • Cieszyn 95.2 fm • Rybnik 90 fm Słuchaj Online Facebook YouTube Instagram

Nie ma porozumienia w sprawie podwyżek płac w kopalniach PGG

Facebook Twitter

Nie ma porozumienia między zarządem PGG a związkami zawodowymi w sprawie podwyżek płac dla pracowników. Siedziba Polskiej Grupy Górniczej w Katowicach jest okupowana przez działaczy z 9 central związkowych, którzy domagają się natychmiastowego podjęcia dalszych rozmów.

Z wiadomości Radia 90 wiecie, że od 20 listopada w spółce trwa spór zbiorowy. Związki zawodowe domagają się 12% podwyżki wynagrodzeń na 2020 rok oraz włączenie dodatku gwarantowanego do podstawy naliczania Barbórki i 14. pensji za rok 2019.

Po środowych (27.11.) rozmowach zarząd PGG zaproponował sporządzenie protokołu rozbieżności oraz powołanie mediatora. Strona związkowa odrzuciła propozycję. W niektórych kopalniach mają w czwartek (28.11.) odbyć się masówki.

AKTUALIZACJA:

Na godzinę 15.00 w czwartek (28.11.) zapowiedziano kolejne rozmowy zarządu PGG ze związkowcami.

Strona związkowa

1 sierpnia centrale związkowe działające w PGG skierowały do zarządu spółki cztery postulaty, które dotyczyły podwyżek płac od 2020 roku o 12 proc., przedłużenia zapisów porozumienia z kwietnia 2018 roku w sprawie dopłat do dniówek w wysokości od 18 do 32 złotych, włączenia tego tzw. dodatku gwarantowanego do sumy, na podstawie której naliczane będą nagroda barbórkowa i „czternastka” oraz wypłacenia pracownikom PGG rekompensaty za listopad i grudzień 2019 roku. Realizację drugiego i czwartego postulatu strony uzgodniły w porozumieniach podpisanych 23 września. Wszyscy pracownicy PGG otrzymają do 10 grudnia jednorazową premię w wysokości 860 zł brutto, a tzw. dodatki gwarantowane do dniówek zostaną w przyszłym roku utrzymane. Pozostałe postulaty miały być przedmiotem dalszych negocjacji prowadzonych m.in. w oparciu o wyniki finansowe spółki po trzech kwartałach tego roku. W związku z fiaskiem rozmów prowadzonych 20 listopada, w PGG rozpoczął się spór zbiorowy.

Oświadczenie PGG

W dniu 27 listopada br., odbyły się spotkania zarządu PGG ze stroną społeczną dotyczące postulowanych przez związki zawodowe podwyżki wynagrodzeń na 2020 rok. Zarząd PGG przedstawił wstępne założenia dotyczące planu techniczno-ekonomicznego na rok 2020 wraz ze szczegółowym wykazem inwestycji w poszczególnych kopalniach. Zarząd PGG stoi na stanowisku, że bezpiecznym rozwiązaniem jest kontunuowanie rozmów o podziale środków po wypracowaniu zysku. Jednocześnie zarząd PGG informuje, że w latach 2017-2019 Spółka przeznaczyła na wynagrodzenia i świadczenia dla pracowników 1 mld 95 mln zł powyżej wydatków planowanych przy tworzeniu PGG. Ponadto PGG jest zobligowana do spłaty obligacji w wysokości 2,2 mld zł. Celem jak najszybszego rozwiązania sporu, Spółka zaproponowała sporządzenie protokołu rozbieżności oraz powołanie mediatora. Strona związkowa odmówiła podpisania protokołu i oświadczyła, że jej przedstawiciele pozostaną w budynku PGG.

Najnowsze

R E K L A M A

Polecamy dzisiaj

Jak mija dzień? Sprawdź najważniejsze wiadomości z 24 marca 2023