StartWiadomości

Nocne bieganie w Rybniku, będą utrudnienia na drogach

Trasa półmaratonu biegnie następująco: ul. Powstańców Śląskich – ul. Byłych Więźniów Politycznych – ul. Mikołowska – ul. Długosza – ul. Wyzwolenia – rondo Gliwickie – ul. Gliwicka – ul. Sobieskiego – ul. Św. Jana – ul. Kościelna – Rynek – ul. Sobieskiego – ul. M. Reja – Plac Wolności – ul. Rynkowa – Rynek – ul. Raciborska – ul. M.C. Skłodowskiej – ul. Rudzka – ul. J. Kotucza – rondo Wileńskie – ul. Dworek – ul. Hallera – ul. Wiejska – ul. Targowa – ul. Młyńska – ul. Reymonta – Plac Armii Krajowej – ul. 3-go Maja – ul. Piłsudskiego – ul. Kościuszki – ul. Powstańców Śląskich.

Na czas trwania imprezy ww. ulice zostaną całkowicie lub częściowo wyłączone z ruchu. W związku z tym prowadzone będą następujące objazdy:

  • Objazd Gliwice:

rondo Mikołowskie, ul. Mikołowską (DW 925), ul. Wielopolską do ul. Gliwickiej (DK 78),

  • Objazd Racibórz (DW 935):

rondo Mikołowskie, ul. Mikołowską (DW 925), ul. Wielopolską, ul. Obwiednia Północna (łącznik od ronda Europejskiego do ul. Wielopolskiej), ul. Gliwicką (DK 78) przez rondo Gliwickie do ul. Kotucza (DK 78, DW 935),

  • Objazd Żory (DW 935):

rondo Gliwickie, ul. Gliwicka (DK 78), ul. Obwiednia Północna (łącznik od ronda Europejskiego do ul. Wielopolskiej), ul. Wielopolską, ul. Mikołowską (DW 925), rondo Mikołowskie, ul. Sybiraków (DW 935).

  • Objazd Centrum:
  1. ul. Kotucza (DK 78, DW 935), ul. Raciborska (DW 935), rondo Lievin, ul. Obwiednia Południowa do ronda Północno – Irlandzkiego –
  2. rondo Zebrzydowickie, ul. Budowlanych, rondo Lievin, ul. Obwiednia Południowa do ronda Północno – Irlandzkiego –

1 i 2 dalej – od ronda Północno – Irlandzkiego przez ul. Obwiednia Południowa, Rondo Chwałowickie, ul. 3-go Maja (możliwy okresowy ruch poprzeczny kierowany przez służby miejskie) lub ul. Chwałowicka (DW 929), rondo Kamyk, ul. Świerklańska (DW 929), ul. Prosta (DW 929), rondo Żorskie, ul. Żorska (DW 935), rondo Powstańców Śląskich, ul. Chrobrego (RyFaMa) do ul. Kościuszki (możliwy okresowy ruch poprzeczny kierowany przez służby miejskie).

Zostaw komentarz