Radio 90 logo

Gramy od 25 lat • Cieszyn 95.2 fm • Rybnik 90 fm Słuchaj Online Facebook YouTube Instagram

Nowa placówka przedszkolna w Knurowie

Facebook Twitter

Nowe, w dodatku kolorowe, przedszkole w Knurowie. Mając na uwadze potrzeby rodziców dzieci, którzy zgłaszali niewystarczającą ilość miejsc w dotychczasowych placówkach, samorząd zdecydował o rozpoczęciu działań na rzecz zmiany tej sytuacji.

www.knurow.pl

Nowe przedszkole powstało w obiekcie dotychczas użytkowanym przez Szkołę Podstawową nr 6 przy ul. S. Batorego. Remont budynku, który rozpoczął się w 2019 r. objął swoim zakresem szerokie prace adaptacyjne, które pozwoliły na udostępnienie 120 nowych miejsc przedszkolnych, w ramach 5 nowych oddziałów. Oprócz tego, nowe przedszkole posiada wystarczające zaplecze, aby przyjąć pod swój dach 6 oddziałów „zerówkowych”, które do tej pory funkcjonowały na terenie szkół. Obiekt przystosowany jest także do potrzeb osób niepełnosprawnych; w tym celu wykonano podjazdy oraz zamontowano windę.

www.knurow.pl

Równolegle do prac remontowo-budowlanych, Miejskie Centrum Edukacji w Knurowie przygotowało w imieniu Gminy Knurów projekt edukacyjny pn. „Kolorowe przedszkole – dziecko w swoim żywiole!”, który otrzymał dofinansowanie unijne w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w kwocie 807 392,03 zł.

www.knurow.pl

Pozyskane pieniądze pozwolą wzbogacić program edukacyjny realizowany na terenie przedszkola oraz zakupić wyposażenie i sprzęt pomocny w pracach z dziećmi. Zanim jednak to nastąpi, nowa placówka oświatowa, która otrzymała nazwę „Kolorowe Przedszkole”, w środę 26 sierpnia br. zostanie symbolicznie otwarta. Uroczystości tej towarzyszyć będą zaproszeni rodzice przyszłych przedszkolaków, przedstawiciele władz miasta, dyrektorzy placówek oświatowych z terenu Knurowa oraz goście z powiatu i województwa. Po symbolicznym przecięciu wstęgi będzie można obejrzeć wyremontowany, nowoczesny budynek przedszkola, zajrzeć do sal i pomieszczeń w których prowadzone będą zajęcia.

Czytaj także:

Najnowsze

R E K L A M A

Polecamy dzisiaj

Jak mija dzień? Sprawdź najważniejsze wiadomości z 25 maja 2022