Radio 90 logo

Gramy od 25 lat • Cieszyn 95.2 fm • Rybnik 90 fm Słuchaj Online Facebook YouTube Instagram

Nowa turystyczna inwestycja w Mszanie

Facebook Twitter

 Przy ulicy Tuskera rowerzystom udostępnione zostanie miejsce do odpoczynku. W tej chwili trwa wyburzanie starych baraków i przygotowanie terenu, gdzie powstanie 5 miejsc postojowych. Obok stanie altana.

www.mszana.ug.gov.pl

Druga podobna, pojawi się w Połomi, na wzniesieniu w pobliżu Caritasu. Wszystko w ramach transgranicznego projektu. Przewiduje on również wykonanie oznakowania gminy i ścieżki rowerowej.

Przy Urzędzie Gminy zostanie zainstalowany zegar wskazujący kierunek do gmin partnerskich z szafką, z której każdy turysta będzie mógł wyciągnąć mapy rowerowe.

Projekt jest realizowany w ramach programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska w partnerstwie gmin: Mszana, Bogumin, Gorzyce, Krzyżanowice i Ostrava. Celem projektu jest poprawa atrakcyjności gmin partnerskich oraz rozwój turystyki za pośrednictwem podwyższenia jakości infrastruktury, poszerzenia oferty usług i możliwości spędzenia czasu wolnego.

 

Najnowsze

R E K L A M A

Polecamy dzisiaj