Radio 90 logo

MUZYKA WYBRANA DLA CIEBIE • Cieszyn 95.2 fm • Rybnik 90 fm Słuchaj Online Facebook YouTube Instagram

Nowe rezerwaty przyrody w województwie śląskim. Gdzie powstaną?

Facebook Twitter

W województwie śląskim powstaną dwa nowe rezerwaty przyrody – Babski Las i Góry Gorzkowskie. To pierwsze efekty współpracy między Regionalną Dyrekcją Ochrony Środowiska w Katowicach i Regionalną Dyrekcją Lasów Państwowych w ramach akcji „100 rezerwatów na 100–lecie Lasów Państwowych”.

rezerwaty przyrody

Nowe rezerwaty przyrody

Katowicki Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska i katowicką Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych podpisało porozumienie dotyczące współpracy nad utworzeniem nowych rezerwatów przyrody oraz powiększeniem istniejących obiektów na gruntach w zarządzie właściwych regionalnie nadleśnictw.

W ramach rozpoczętych działań, spośród propozycji przekazanych przez RDOŚ Katowice, wytypowano dwa obiekty zaproponowane do objęcia ochroną rezerwatową. Projektowany rezerwat przyrody o roboczej nazwie Babski Las (inna nazwa „Stawki”) w gminie Przyrów oraz rezerwat przyrody Góry Gorzkowskie w gminie Janów – oba położone są na gruntach zarządzanych przez PGL LP Nadleśnictwo Złoty Potok. RDOŚ Katowice obecnie finalizuje również prace nad dwukrotnym powiększeniem rezerwatu przyrody Wielki Las i utworzeniem dla niego otuliny. Nowa powierzchnia tego obszaru chronionego, położonego także w Nadleśnictwie Złoty Potok – na terenie gminy Przyrów, wyniesie 63,62 ha (aktualna powierzchnia wynosi 32,36 ha).

Pierwszy z zaproponowanych obiektów leśnych został poddany oględzinom terenowym. Na początku czerwca przyrodnicy i leśnicy spotkają się w Górach Gorzkowskich. Następnie uzgodnione zostaną: nazwy obiektów, ich granice, cel i przedmiot/y ochrony. Zwieńczeniem prac będzie opracowanie projektu zarządzenia regionalnego dyrektora ochrony środowiska ustanawiającego rezerwat, które zgodnie z procedurą tworzenia rezerwatów poddane zostanie uzgodnieniom, w tym z Regionalną Radą Ochrony Przyrody skupiającą przedstawicieli nauki, organizacji pozarządowych i samorządów.

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Katowicach na bieżąco podejmuje działania mające na celu objęcie najcenniejszych obszarów województwa śląskiego ochroną w formie rezerwatów przyrody i powiększanie powierzchni istniejących obiektów. Na początku roku utworzony został nowy – 66. rezerwat przyrody w regionie – Kochanowicki Grąd. Pod koniec 2022 r. powiększony o 40 ha został rezerwat przyrody Las Murckowski, w styczniu 2023 r. trzykrotnie powiększono rezerwat przyrody Segiet (z 24 do 92 ha), ponadto w połowie ubiegłego roku dodatkowe 7 ha zyskał rezerwat Sokole Góry.

Czytaj także:

Najnowsze

R E K L A M A

Polecamy dzisiaj

Jak mija dzień? Sprawdź najważniejsze wiadomości z 13 lipca 2024