Radio 90

Gramy od 25 lat • Cieszyn 95.2 fm • Rybnik 90 fm Słuchaj Online Facebook YouTube Instagram

 

Nowe zasady w ogródkach gastronomicznych w Rybniku

Facebook Twitter

Rybnik wprowadza zmiany w letnich ogródkach gastronomicznych. Nowe wytyczne mają zapewnić ład i estetykę rybnickiego rynku oraz deptaka.

Będzie obowiązek zapewnienia zaplecza sanitarnego, jednolitej kolorystyki i wielkość parasoli, a także wysokość mebli i urządzeń (maks. 100 cm). Wyposażenie ogródka i jego ogrodzenie musi być wykonane z estetycznych oraz naturalnych elementów. Nowe zasady dość mocno ograniczają montowanie tam reklam. Zasady dotyczą ogródków letnich ustawianych w od początku kwietnia do końca października, na rynku oraz na deptaku aż do placu przed bazyliką.

Treść nowego zarządzenia była przedmiotem wrześniowego spotkania Pełnomocnika Prezydenta Miasta ds. Inwestycji i Gospodarki Przestrzennej, Tomasza Ciocha z restauratorami, prowadzącymi w sezonie letnim ogródki gastronomiczne przy rynku i na deptaku. Projekt treści zarządzenia był wysłany do restauratorów wraz z zaproszeniem na spotkanie.

W toku dyskusji, restauratorzy – z 27 zaproszonych osób z zaproszenia skorzystało 7 – zgłosili zastrzeżenia do niektórych zapisów projektu zarządzenia

– mówi Tomasz Cioch, Pełnomocnik Prezydenta Miasta ds. Inwestycji i Gospodarki Przestrzennej.

Dotyczyły one m.in. lokalizacji donic z roślinami na rynku, ograniczających ich zdaniem efektywną powierzchnię dzierżawy i braku zabezpieczenia przed kradzieżą niskich lodówek. Podnoszono również, że zakaz ustawiania ławostołów spowoduje spadek liczby klientów, a tym samym obrotów, zaś zakaz ustawiania podestów nie w każdym przypadku jest uzasadniony, bo przy intensywnych opadach istnieje ryzyko zalewania wyposażenia ogródków. Ponadto restauratorzy zwrócili uwagę na wysoki czynsz dzierżawny obejmujący obszar rynku oraz coroczny problem lokalizacji niektórych ogródków poza sąsiedztwem swojego lokalu

– dodaje T. Cioch. Pisemne uwagi wpłynęły tylko od jednego restauratora i dotyczyły jego indywidualnego problemu lokalizacji ogródka na Rynku oraz niektórych zapisów zaproponowanych w projekcie zarządzenia. Nie zgłoszono natomiast zastrzeżeń co do dyskutowanego wcześniej tematu wysokości lodówek. Ze względu na troskę o utrzymanie ładu przestrzennego i estetyki na obszarze historycznej części miasta – uwagi restauratorów przedstawione na spotkaniu z pełnomocnikiem nie zostały uwzględnione.

Prezydent podpisał nowe zarządzenie dotyczące letnich ogródków jesienią w odpowiedzi na wcześniejsze prośby restauratorów. W poprzednim sezonie właściciele restauracji deklarowali, że są w stanie dopełnić zasad dotyczących estetyki ogródków – wymienionych w zarządzeniu – pod warunkiem, że będą mieli czas na przygotowanie. Wówczas w rozmowie z prezydentem właściciele restauracji mówili, że właśnie późną jesienią rozmawiają z kompaniami piwowarskimi na temat wyposażenia ogródków na kolejny sezon.

Warto dodać, że wdrożenie projektu nowego zarządzenia w obecnym kształcie jest spójne z opracowywaną uchwałą w sprawie utworzenia parku kulturowego w mieście.

Z treścią zarządzenia można się zapoznać w Biuletynie Informacji publicznej LINK TUTAJ

Najnowsze

R E K L A M A

Polecamy dzisiaj