StartKultura

O animacji kulturalnej w Cieszynie

Konferencja będzie odbywała się w dwóch blokach tematycznych, gdzie swoje wystąpienia będą mieli prelegenci, zajmujący się na co dzień:

  • projektowaniem,
  • planowaniem,
  • prawem autorskim
  • wykorzystywaniem wolnych licencji w działalności kulturalnej.

Blok 1 – W trakcie trwania tego bloku uczestnicy konferencji będą mieli możliwość zapoznać się z formami pozyskiwania funduszy na realizację projektów oraz dowiedzą się w jaki sposób organizować wydarzenia kulturalne. Zaproszeni goście odpowiedzą na pytania studentów, zapoznają ich z kwestiami teoretycznymi
i prawnymi.

  • Dobre planowanie działalności kulturalnej.
  • Jak dobrze projektować?

Blok 2 – Założeniem tego bloku tematycznego jest zapoznanie studentów z pojęciem wolnych licencji – czym są, jak z nich korzystać oraz uzupełnienie wiedzy na temat praw autorskich, które często pojawiają się podczas projektowania i organizowania działań kulturalnych. Organizując różnego rodzaju przedsięwzięcia występuje bardzo duże prawdopodobieństwo popełnienia przestępstwa (nawet nieświadomie). Zważywszy na stale postępujący rozwój technologii korzystamy z dotychczasowych, wypracowanych już materiałów (m.in. grafiki, muzyki, tekstów, itp.) nie zdając sobie sprawy, jak cienka jest granica między wykorzystywaniem tych dóbr zgodnie z prawem, a jego naruszeniem.

  • Prawa autorskie w działaniu animatora.
  • Czym są i jak korzystać z wolnych licencji?

Po zakończeniu konferencji i spotkań na Sali Konferencyjnej, członkowie organizacji studenckich w Cieszynie będą mieli szansę przejść szkolenie z zakresu projektowania wniosków o dofinansowania z URSS oraz prawidłowego pisania sprawozdań z działalności Kół Naukowych.

Zostaw komentarz