StartWiadomości Wiadomości dnia

Obchody Święta Niepodległości w Rybniku. Najpierw spacer z przewodnikiem, później gra miejska

Uczestnicy będą mieli do przejścia 8 punktów, zaznaczonych na specjalnych mapach, a poszczególne miejsca animować będą harcerze. Jak czytamy w zaproszeniu chodzi o pokazanie mieszkańcom Rybnika miejsc historycznie związanych z obchodami Święta Niepodległości oraz poszerzenie wiedzy o mieście. Dodatkowo na rynku odbędzie się pokaz sprzętu militarnego, a dla głodnych coś z wojskowej kuchni. I jeszcze jedno: jutro (11.11.) na rynku miasta pamiątkowe zdjęcie „Rybniczanie 2015”.

PROGRAM OBCHODÓW ŚWIĘTA NIEPODLEGŁOŚCI 11 LISTOPADA 2015

 • godz. 10.30 Bazylika pw. Św. Antoniego – uroczysta msza święta w intencji Ojczyzny; oprawa muzyczna w wykonaniu Miejskiej Orkiestry Dętej „Rybnik” i Rybnickiego Chóru Kameralnego „Autograph”, złożenie hołdu przed pomnikiem Jana Pawła II, przemarsz na Rynek.

RYNEK

 • wysłuchanie hymnu państwowego,
 • wciągnięcie flagi państwowej na maszt,
 • okolicznościowe wystąpienie Prezydenta Miasta Rybnika i Wojskowego Komendanta Uzupełnień,
 • Niepodległościowy Apel Pamięci,
 • złożenie kwiatów pod tablicami pamiątkowymi,
 • uroczyste ślubowanie Stowarzyszenia TF 13 SCORPION,
 • zakończenie uroczystości,
 • pamiątkowe zdjęcie „Rybniczanie 2015”.

godz. 12:30 – „Listopadowy spacer z historią w tle”

Rodzinny spacer trasą historycznie związaną z dniem 11 Listopada z nagrodami. Początek
na rynku, zakończenie w parku pod Bazyliką (Zieleniec Polskiej Organizacji Wojskowej).

ZASADY GRY MIEJSKIEJ:

 • udział w grze jest bezpłatny,
 • start na rybnickim rynku – odbiór mapki i kotyliona,
 • uczestnicy poruszają się pomiędzy poszczególnymi punktami w kolejności od punktu 1 do 8,
 • dotarcie na wskazane miejsce potwierdzane jest na mapce,
 • uczestnicy poruszają się po trasie pieszo, nie można korzystać z samochodów, skuterów i innych pojazdów silnikowych,
 • w czasie gry obowiązuje bezwzględny nakaz przestrzegania przepisów ruchu drogowego,
 • spacer odbywa się w ruchu miejskim, w związku z czym uczestnicy są proszeni
 • o zachowanie szczególnej ostrożności (organizator nie zapewnia opieki medycznej),
 • uczestnicy poruszają się po mieście na własną odpowiedzialność,
 • uczestnicy, przystępując do zabawy, biorą na siebie pełną odpowiedzialność prawno-cywilną na cały czas trwania gry, w przypadku osób niepełnoletnich odpowiedzialność za taką osobę ponoszą rodzice/opiekunowie prawni,
 • meta znajduje się na zieleńcu POW przy bazylice,
 • uczestnicy, którzy odwiedzą wszystkie punkty i zdobędą komplet znaków, otrzymają pamiątki.

Organizatorzy:
Biuro Kultury Urzędu Miasta Rybnika we współpracy z Hufcem Ziemi Rybnickiej.

Zostaw komentarz