Radio 90 logo

Gramy od 25 lat • Cieszyn 95.2 fm • Rybnik 90 fm Słuchaj Online Facebook YouTube Instagram

Obywatel senior w Cieszynie. Szkolenia, warsztaty i poczta obywatelska

Facebook Twitter

Zwiększyć zaangażowanie seniorów w życie społeczne i obywatelskie lokalnych społeczności- taki cel wyznaczyła sobie Akademia Lokalnej Przedsiębiorczości i Centrum Rozwoju Lokalnego. W Cieszynie ruszył projekt "Obywatel senior".

fot.un-perfekt/ pixabay.com

Rozpoczął się od zbierania od seniorów postulatów oraz spostrzeżeń na temat bieżących spraw społeczno-politycznych. Swoimi refleksjami mogą podzielić się anonimowo lub zostawiając informacje kontaktowe, które umożliwią pozyskanie dodatkowych informacji o zgłaszanym postulacie.
W ramach projektu przewidziano także warsztaty i wyjazdy.

Projekt „Obywatel senior” adresowany jest do osób powyżej 60 roku życia, zamieszkujących powiaty: bielski (gminy: Szczyrk, Czechowice-Dziedzice, Wilamowice, Bestwina, Buczkowice, Jasienica, Jaworze, Kozy, Porąbka, Wilkowice) , cieszyński (gminy: Brenna, Chybie, Cieszyn, Dębowiec, Goleszów, Hażlach, Istebna, Skoczów, Strumień, Ustroń, Wisła, Zebrzydowice) i miasta Bielsko-Biała.

W ramach projektu przewidziano:

  •  Szkolenia „Obywatel Senior” – obejmować będą realizacje 2 trzydniowych wyjazdowych szkoleń dla łącznie 50 (20 osób z powiatu bielskiego, 24 osoby z powiatu cieszyńskiego oraz 6 osób z miasta Bielsko-Biała) osób powyżej 60 roku życia. Tematyka prowadzonych szkoleń obejmować będzie m. in.: prace w grupach, diagnozę lokalnych problemów społecznych i obywatelskich, komunikacje i konsultacje społeczne, elementy warsztatów ożywienia obywatelskiego, motywacje oraz angażowanie seniorów w prace społeczną, planowanie inicjatyw i ich właściwą realizacje, sztukę osiągania celów, planowanie długofalowe i strategiczne, zdobywanie poparcia dla inicjatyw seniorskich, pozyskiwanie środków na działalność dla seniorów, zagadnienia prawa administracyjnego ukierunkowanego na rady seniorów, media społecznościowe dla seniora (jak korzystać i promować idee w mediach społecznościowych). Udział w szkoleniach jest darmowy, a koszty zakwaterowania i wyżywienia pokrywane są z środków przewidzianych na realizację projektu.
  • Utworzenie i obsługę „Poczty Obywatelskiej” – na terenie objętym projektem zostanie utworzonych 50 punktów „Poczty Obywatelskiej” (po 2 punkty w każdej gminie oraz 6 punktów w Bielsku-Białej). Punkty „Poczty Obywatelskiej” zostaną zlokalizowane w miejscach publicznych często odwiedzanych przez seniorów. W każdym punkcie zostanie wystawiona specjalna skrzynka, do której seniorzy będą mogli wrzucać karteczki z postulatami oraz spostrzeżeniami na temat bieżących spraw społeczno-politycznych. Swoje postulaty i spostrzeżenia seniorzy będą mogli przekazywać w sposób anonimowy lub zostawiając informacje kontaktowe, które umożliwią pozyskanie dodatkowych informacji o zgłaszanym postulacie. Cyklicznie wszystkie skrzynki będą otwierane, pozyskane informacje będą analizowane i prezentowane w formie raportów. Pozwoli to w sposób bez kosztowy pozyskać informacje o sytuacji seniorów w danej gminie.
  • Warsztaty „Aktywny Senior” – realizowane będą z udziałem uczestników Szkoleń „Obywatel Senior”, którzy będą uczestniczyć w nich w ramach wolontariatu. Warsztaty realizowane będą w każdej gminie powiatów objętych projektem oraz w Bielsku Białej. W warsztatach weźmie udział min. 250 osób po 10 osób z gmin objętych projektem oraz 30 osób z Bielska-Białej.

Warsztaty zostaną przygotowane przy udziale grupy seniorów uczestniczących w szkoleniach Obywatel Senior. Pomogą oni w zorganizowaniu warsztatów w swojej gminie m. in. poprzez: rekrutacje pozostałej części uczestników warsztatów, przygotowanie i realizacje planu promocji warsztatów w środowisku lokalnym, przygotowanie i zaproszenie przedstawicieli środowiska lokalnego, przygotowanie zaplecza technicznego warsztatów. Będą również pełnić rolę asystentów techniczno-merytorycznych, tj. motywować innych do pracy, przygotowywać arkusze do pracy w grupach itp. W każdej gminie w warsztatach weźmie udział około 10 zainteresowanych osób. Będą to zarówno seniorzy uczestniczący wcześniej w szkoleniach Obywatel 60+ jak również przedstawiciele środowiska lokalnego np. przedstawiciele Rady Seniorskiej oraz dotychczas niebiorący udziału w projekcie seniorzy. W każdej gminie warsztaty odbywać się będą przez 2 dni, Każdy dzień obejmować będzie 6 godzin warsztatów. W każdej gminie odbędzie się więc łącznie 12 godzin warsztatów. Tematyka warsztatów obejmować będzie m. in.: Diagnozę problemów lokalnych i zasobów jakimi dysponuje dana gmina, Tworzenie propozycji inicjatyw lokalnych w oparciu o diagnozę problemową, ich opracowanie i wybór najlepszych inicjatyw do realizacji w środowisku lokalnym, sztuka prowadzenia dialogu obywatelskiego, metody prowadzenia dialogu, struktura prowadzenia konsultacji, jak prowadzić konsultacje społeczne, jak wspierać seniorów w inicjatywach społecznych, planowanie strategiczne – długofalowe myślenie o rozwiązywaniu problemów. Podczas warsztatów uczestnicy wypracują co najmniej 1 inicjatywę, jaka powinna zostać zrealizowane w gminie, którą uczestnicy reprezentują. Podczas warsztatów jako materiały pomocnicze wykorzystane zostaną raporty z informacji pozyskanych z Poczty Obywatelskiej, które przygotują seniorzy uczestniczący w szkoleniach Obywatel 60+. Działanie przyczyni się do zwiększenia wiedzy i umiejętności członków środowisk Lokalnych w tym Rad Seniorskich z zakresu: prowadzenia dialogu obywatelskiego, metod pozyskiwania wiedzy o problemach seniorów od nich samych i ich otoczenia, umiejętnego planowania i wyznaczania ambitnych celów strategicznych służących środowisku lokalnemu w tym w szczególności seniorom – rozwiązującym ich problemy, odpowiadających ich potrzebom. Działanie przyczyni się do podniesienie wiedzy i umiejętności członków Rad Seniorskich, UTW oraz środowiska seniorskiego i ich otoczenia z zakresu: właściwego prowadzenia diagnozy problemów i zasobów lokalnych jako punktu wyjścia do tworzenia projektów obywatelskich, tworzenia uzasadnień potrzeby realizacji projektu, identyfikacji grup docelowych, właściwego określania i sprawdzania logiki interwencji w projekcie, właściwego sporządzania opisu projektu w tym harmonogramu i budżetu.

Czytaj także:

Najnowsze

R E K L A M A

Polecamy dzisiaj

Jak mija dzień? Sprawdź najważniejsze wiadomości z 12 maja 2021