Radio 90

Gramy od 25 lat • Cieszyn 95.2 fm • Rybnik 90 fm Słuchaj Online Facebook YouTube Instagram

 

Ocice: Zbiornik retencyjny uchroni przed podtopieniami

Facebook Twitter

Dobiegła końca inwestycja, której oczekiwali mieszkańcy oraz rolnicy i działkowcy z rejonu ulic Górnej i Dolnej na Ocicach. Zbiornik retencyjny o pojemności 1100 m3, a także kilkanaście nowych, większych przepustów mają zapobiec podtopieniom na tym obszarze.

Modernizacja systemu kanalizacji deszczowej w ciągu ul. Górnej i ul. Dolnej w Raciborzu to zadanie wieloletnie, którego realizacja trwała od stycznia 2019 roku. Zgodnie z umową zadanie zakończono. Ruszyły odbiory.

Zadanie obejmowało wykonanie robót budowlanych w następującym zakresie:
· budowa zbiornika retencyjnego (kubatura wodna zbiornika 1097m³),
· przebudowę fragmentu sieci kanalizacji deszczowej z przebudową wylotu do rowu D-11 i dostosowaniem umocnienia na przeciwległej skarpie,
· zwiększeniu przepustowości istniejących przepustów (11szt.) na rowie D-11 poprzez powiększenie ich średnic do DN1000 mm,
· przebudowie linii i słupa sieci elektroenergetycznej kolidujących z projektowaną przebudową przepustu w rejonie skrzyżowania ul. Dolnej i ul. Gdańskiej.

Najnowsze

R E K L A M A

Polecamy dzisiaj