Radio 90 logo

MUZYKA WYBRANA DLA CIEBIE • Cieszyn 95.2 fm • Rybnik 90 fm Słuchaj Online Facebook YouTube Instagram

Od piątku przyjmowane będą wnioski w nowej wersji Czystego Powietrza

Facebook Twitter

Połowa tego miesiąca to data, od której przyjmowane będą wnioski w nowej wersji programu Czyste Powietrze. To już najbliższy piątek (15.07.). Czyste Powietrze+ wprowadza możliwość przedpłaty inwestycji.

Właściciele domów jednorodzinnych ubiegający się o dotację na wymianę starego pieca oraz ocieplenie budynku otrzymają wypłatę pieniędzy jeszcze przed rozpoczęciem remontu. Będzie można dostać „z wyprzedzeniem” do 50% maksymalnej możliwej kwoty dotacji. Nie trzeba będzie czekać na pieniądze. Na realizację programu Czyste Powietrze+ przeznaczono prawie 2 miliardy złotych. Według szacunków Ministerstwa Klimatu i Środowiska, dzięki tej kwocie z dotacji będzie mogło skorzystać ponad 37 tysięcy rodzin w całej Polsce.

Poziomy finansowania

 • Poziom podwyższony – maks. 47 tys. zł – wnioskodawcy, których średniomiesięczny dochód na członka gospodarstwa domowego wynosi:
  • 1.564 zł w gospodarstwie wieloosobowym
  • 2.189 zł w gospodarstwie wieloosobowym
 • Poziom najwyższy – maks. 79 tys. zł – wnioskodawcy, których średniomiesięczny dochód na członka gospodarstwa domowego wynosi:
  • 900 zł w gospodarstwie wieloosobowym
  • 1.260 zł w gospodarstwie wieloosobowym

Jak uzyskać przedpłatę w ramach programu Czyste Powietrze+ ?

 • Złóż wniosek do WFOŚiGW wraz z umową na wykonanie prac.
 • WFOŚiGW wypłaci wykonawcy zaliczkę w wysokości 50 proc., a pozostałe 50 proc. 30 dni od zakończenia inwestycji.
 • Warunkiem wypłaty prefinansowania będzie przesłanie wraz z wnioskiem o dotację umowy zawartej z wykonawcą na przeprowadzenie konkretnych prac.
 • Dokumenty trzeba będzie składać wyłącznie za pośrednictwem generatora wniosków o dofinansowanie NFOŚiGW (GWD) – z możliwością podpisania wniosku elektronicznie profilem zaufanym, a w przypadku braku takiego podpisu, po przesłaniu wersji elektronicznej wniosku, wydrukowania formularza, ręcznego podpisania i przesłania pocztą lub przekazania za pośrednictwem punktu informacyjno-konsultacyjnego w gminie.
 • Rozpatrzenie wniosku zainteresowanej osoby powinno trwać do 14 dni. Następnie w ciągu dwóch tygodni od zawarcia umowy z beneficjentem będzie uruchomiona transza zaliczkowa na konto wykonawcy, czyli 50 proc. przyznanej wartości dotacji jako część jego wynagrodzenia. Po zrealizowaniu całego przedsięwzięcia właściciel remontowanego domu jednorodzinnego złoży końcowy wniosek o płatność, zawierający ostateczną fakturę, protokół odbioru, który będzie dokumentował wykonanie całości prac oraz potwierdzenie uregulowania wkładu własnego przez beneficjanta.

Więcej informacji:

 • w punkcie konsultacyjnym programu „Czyste Powietrze” (Rybnik, ul. Rudzka 13 C)
 • na stronie: NFOŚiGW oraz portalu Beneficjenta WFOŚiGW

Czytaj także:

Najnowsze

R E K L A M A

Polecamy dzisiaj