Radio 90 logo

MUZYKA WYBRANA DLA CIEBIE • Cieszyn 95.2 fm • Rybnik 90 fm Słuchaj Online Facebook YouTube Instagram

Odstrzał dzików w Wodzisławiu! Myśliwi użyją „kulochwytów”

Facebook Twitter

Jest umowa na odstrzał dzików w Wodzisławiu Śl. Nie pomogły inne działania zabezpieczające posesje mieszkańców, trzeba więc użyć bardziej drastycznych sposobów.

odstrzał dzik

Odstrzał dzików przeprowadzony będzie do końca listopada, w rejonie ulic: Piaskowej, Odrodzenia, Syrokomli, Skrzyszowskiej, Sąsiedzkiej, Przytulnej i Wymarzonej. To także obszar byłego składowiska odpadów komunalnych w Wodzisławiu Śl., obszaru byłej KWK „1 Maja” oraz składowiska odpadów pokopalnianych w Wodzisławiu Śląskim. W czasie procedury myśliwi będą nosić kamizelki z napisem „Odstrzał redukcyjny”. Będzie się on odbywał od zmierzchu do świtu, 150 metrów od domostw. Podczas odstrzału mają być używane „kulochwyty”.

Jak będzie wyglądał odstrzał dzików?

Odstrzał będą wykonywać wyłącznie osoby uprawnione do wykonywania polowania. W trakcie wykonywania czynności będą one oznakowane poprzez założenie kamizelki z widocznym napisem „Odstrzał redukcyjny”. Myśliwi zadeklarowali też, że w miejscach newralgicznych podczas odstrzału będą instalować kulochwyty, mające na celu zatrzymanie pocisków, aby nie wydostawały się w rejony zamieszkane.

odstrzał dzików

Zgodnie z wydaną decyzją wykonawcy odstrzału redukcyjnego zostali zobowiązani do zachowania szczególnej ostrożności tak, aby nie powstało zagrożenie dla osób postronnych. W tym miejscu przypominamy, że odstrzał dzików jest możliwy w odległości nie mniejszej niż 150 m od zabudowy.

Wprawdzie odstrzał dzików prowadzony będzie głównie w godzinach żerowania zwierzyny, tj. zazwyczaj od zmierzchu aż do wschodu słońca, apelujemy jednak do mieszkańców o zachowanie szczególnej ostrożności, a także o zabezpieczenie w tym czasie zwierząt domowych.

W przypadku, gdy odstrzał redukcyjny dzików zostanie zakończony wcześniej niż przed 30 listopada 2023 r. o fakcie tym będziemy informować.

Odstrzał dzików – skąd decyzja?

Wyjaśniamy, że decyzja o odstrzale redukcyjnym 40 szt. dzików (łac. Sus scrofa) została wydana na wniosek Miasta Wodzisławia Śl. z 26 października 2022 r. i została uzgodniona z Polskim Związkiem Łowieckim.

Miasto Wodzisław Śląski zwróciło się z wnioskiem o dokonanie odłowu z uśmierceniem bądź odstrzału redukcyjnego zwierzyny z gatunku dzik. Wskazało na konkretne ulice: Piaskową, Odrodzenia, Syrokomli, Skrzyszowską, Sąsiedzką, Przytulną i Wymarzoną jako obiekty użyteczności publicznej szczególnie zagrożone bytowaniem i przebywaniem zwierzyny z gatunku dzik.

Jak wynika zarówno z wystąpienia Miasta Wodzisławia Śląskiego, jak również z danych pozyskanych od Straży Miejskiej Miasta Wodzisławia Śląskiego oraz z Biura Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miasta Wodzisławia Śląskiego mieszkańcy dzielnic Stare Miasto oraz Wilchwy dziesiątki razy w czasie 11 miesięcy (a zatem częściej niż raz w tygodniu) wskazywali na uciążliwości i zagrożenia dla obiektów użyteczności publicznej – dróg, wprost informując, że na ulicy przebywa dzik lub większa ich ilość.

Przypomnieć trzeba, że podstawowym przymiotem obiektu użyteczności publicznej jest zaspokajanie zbiorowych potrzeb obywateli. Zatem droga publiczna – jako obiekt wykorzystywany przez ludność do poruszania się i zaspokajania podstawowych potrzeb życiowych – jest obiektem użyteczności publicznej, a co za tym idzie, podlega szczególnej ochronie przewidzianej w przepisie art. 45 ust. 3 ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie (t. j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1123 ze zm.).

Próby chemicznego odstraszania nieskuteczne

Na stan zagrożenia dla obiektów użyteczności publicznej reagowały służby miejskie, które od 3 stycznia do 3 listopada 2022 r. wydały 86 sztuk preparatu Hukinkol, służącego do chemicznego odstraszania dzików. Interwencje w tej sprawie przeprowadzała także Straż Miejska. Nie przyniosły one jednak spodziewanego rezultatu. Stąd odstrzał dzików stał się koniecznością.

Czytaj także:

Najnowsze

R E K L A M A

Polecamy dzisiaj