Radio 90 logo

MUZYKA WYBRANA DLA CIEBIE • Cieszyn 95.2 fm • Rybnik 90 fm Słuchaj Online Facebook YouTube Instagram

Odstrzał redukcyjny dzików w Wodzisławiu Śląskim. Eliminacja 40 sztuk zwierzyny

Facebook Twitter

Rusza odstrzał redukcyjny dzików w Wodzisławiu Śląskim. Tak wynika z informacji przekazanych przez magistrat w sieci. Jak informuje prezes Koła Łowieckiego "Róg", w dwóch dzielnicach: Stare Miasto oraz Wilchwy będzie prowadzony odstrzał redukcyjny dzików. Powiat Wodzisławski podpisał umowę w sprawie eliminacji 40 sztuk. Odstrzał będzie przeprowadzany w godz. od 20:00 do 1:00.

Odstrzał redukcyjny dzików w Wodzisławiu Śląskim
Fot. pixabay.com

Odstrzał przeprowadzony zostanie na terenie miasta Wodzisławia Śląskiego wyłącznie na obszarach niewchodzących w skład obwodów łowieckich nr 162, 163 i 173, ze szczególnym uwzględnieniem obrębu ulic:

  • Piaskowej,
  • Odrodzenia,
  • Syrokomli,
  • Skrzyszowskiej,
  • Sąsiedzkiej,
  • Przytulnej i Wymarzonej,
  • obszaru byłego składowiska odpadów komunalnych w Wodzisławiu Śląski (ul. Skrzyszowska – boczna),
  • obszaru byłej KWK „1 Maja” oraz składowiska odpadów pokopalnianych w Wodzisławiu Śląskim.

Jak będzie wyglądał odstrzał redukcyjny dzików?

Odstrzał będą wykonywać wyłącznie osoby uprawnione do wykonywania polowania. W trakcie przeprowadzania wspomnianych czynności myśliwi będą ubrani w oznakowane kamizelki z widocznym napisem „Odstrzał redukcyjny”. Myśliwi zadeklarowali też, że w miejscach newralgicznych podczas odstrzału będą instalować kulochwyty, mające na celu zatrzymanie pocisków, aby nie wydostawały się w rejony zamieszkane.

Zgodnie z wydaną decyzją, wykonawcy odstrzału redukcyjnego zostali zobowiązani do zachowania szczególnej ostrożności tak, aby nie powstało zagrożenie dla osób postronnych. Odstrzał jest możliwy w odległości nie mniejszej niż 150 m od zabudowy i będzie prowadzony głównie w godzinach żerowania zwierzyny (przeważnie od zmierzchu aż do wschodu słońca). Apeluje się jednak o zachowanie szczególnej ostrożności, a także o zabezpieczenie w tym czasie zwierząt domowych.

W przypadku, gdy odstrzał redukcyjny dzików zostanie zakończony wcześniej niż przed 30 listopada 2023 r., mieszkańcy zostaną poinformowani o tym fakcie.

Skąd decyzja o odstrzale?

Fot. pixabay.com

Decyzja o odstrzale redukcyjnym 40 sztuk dzików (łac. Sus scrofa) została wydana na wniosek miasta Wodzisławia Śląskiego z 26 października 2022 r. i została uzgodniona z Polskim Związkiem Łowieckim.

Miasto Wodzisław Śląski zwróciło się z wnioskiem o dokonanie odłowu z uśmierceniem bądź odstrzału redukcyjnego zwierzyny z gatunku dzik. Wskazało na konkretne ulice: Piaskową, Odrodzenia, Syrokomli, Skrzyszowską, Sąsiedzką, Przytulną i Wymarzoną jako obiekty użyteczności publicznej szczególnie zagrożone bytowaniem i przebywaniem zwierzyny z gatunku dzik.

Z informacji miasta Wodzisławia Śląskiego, jak również z danych pozyskanych od Straży Miejskiej Miasta Wodzisławia Śląskiego oraz Biura Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miasta Wodzisławia Śląskiego mieszkańcy dzielnic Stare Miasto oraz Wilchwy kilkadziesiąt razy w czasie ostatnich 11 miesięcy (tzn. częściej niż raz w tygodniu) wskazywali na uciążliwości i zagrożenia dla obiektów użyteczności publicznej tj. dróg, informując, że na ulicy przebywa dzik lub większa ich liczba.

Podstawowym przymiotem obiektu użyteczności publicznej jest zaspokajanie zbiorowych potrzeb obywateli. Zatem droga publiczna – jako obiekt wykorzystywany przez ludność do poruszania się i zaspokajania podstawowych potrzeb życiowych – jest obiektem użyteczności publicznej, a co za tym idzie, podlega szczególnej ochronie przewidzianej w przepisie art. 45 ust. 3 ustawy z 13 października 1995 r. Prawo łowieckie (t. j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1123 ze zm.).

Próby chemicznego odstraszania nieskuteczne

Na stan zagrożenia dla obiektów użyteczności publicznej reagowały służby miejskie, które od 3 stycznia do 3 listopada 2022 r. wydały 86 sztuk preparatu Hukinkol, służącego do chemicznego odstraszania dzików. Interwencje w tej sprawie przeprowadzała także Straż Miejska Wodzisławia Śląskiego. Nie przyniosły one jednak spodziewanego rezultatu. Stąd konieczność dokonania odstrzału redukcyjnego.

Oglądaj nasze filmy na YouTube:

Czytaj także:

Najnowsze

R E K L A M A

Polecamy dzisiaj