Radio 90 logo

Gramy od 25 lat • Cieszyn 95.2 fm • Rybnik 90 fm Słuchaj Online Facebook YouTube Instagram

Ogłoszono przetarg na modernizację ulicy Radlińskiej w Wodzisławiu

Facebook Twitter

Coraz bliżej remontu wyeksploatowanej drogi w Wodzisławiu Śląskim. Powiat ogłosił przetarg na modernizację osiemsetmetrowego odcinka ul. Radlińskiej. Wyremontowany zostanie odcinek od skrzyżowania z ulicy Leszka do skrzyżowania z ulicą Kokoszycką.

Fot. powiatwodzislawski.pl

Będzie to już ostatni etap przebudowy tej drogi. Wykonawca, z którym samorząd podpisze umowę, miałby 11 miesięcy na realizację prac, nie dłużej jednak niż do 10 czerwca przyszłego roku. Szacunkowa wartość inwestycji wynosi ponad 5 mln zł, ponad połowa to dotacja z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Kolejna część sfinansowana będzie z budżetu powiatu i miasta.

Zgodnie ze specyfikacją zamówienia przebudowa drogi obejmie wymianę warstw asfaltobetonowych w nawierzchni jezdni, wymianę krawężników i obrzeży chodnikowych, wykonanie nawierzchni chodników i zjazdów, wykonanie kanalizacji deszczowej na długości 741 mb wraz z wpustami ulicznymi, wykonanie murów oporowych i oznakowania pionowego i poziomego, urządzenie bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz przebudowę słupów elektroenergetycznych. Dodatkowo wykonawca zobowiązany będzie przeprowadzić na rzecz Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji budowę kanalizacji sanitarnej.

Przewidywany termin wykonania zamówienia 11 miesięcy od daty podpisania umowy, nie dłużej niż do 10 czerwca 2022 r.

Szacunkowa wartość inwestycji wynosi ponad 5 mln zł, z czego dotacja pozyskana przez Powiat z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg wynosi oko. 2,8 mln zł. Część niesfinansowaną z dotacji rządowej pokryje wspólnie Powiat Wodzisławski i Miasto Wodzisław Śl.

Realizacja zadania zwiększy przepustowość ruchu kołowego, poprawi parametry techniczne drogi oraz warunki komunikacyjne, podwyższy też standardy obsługi komunikacji zbiorowej (miejsca zatrzymania komunikacji zbiorowej) oraz zwiększy bezpieczeństwo użytkowników drogi (wykonanie przejścia dla pieszych oznaczonego znakami aktywnymi oraz zabudowa nowych odcinków chodników).

Czytaj także:

Najnowsze

R E K L A M A

Polecamy dzisiaj