Radio 90

Gramy od 25 lat • Cieszyn 95.2 fm • Rybnik 90 fm Słuchaj Online Facebook YouTube Instagram

 

Ojciec Marian, archeolog biblijny o pracy w Jerozolimie

Facebook Twitter

To, co udało się odkryć w Ziemi Świętej świadczy o tym, co działo się tam tysiące lat temu. Istniejące tam kościoły, kaplice, sanktuaria są dowodem kultu miejsc opisywanych w Biblii.

Prace przez blisko 25 lat w Jerozolimie prowadził ojciec Marian Bernard Arndt, franciszkanin i archeolog biblijny pochodzący z Raciborza. Jednym z miejsc, gdzie brał udział w wykopaliskach, było Kafarnaum.

Miejscowość, która częściej jest wymieniana w Ewangeliach, tam gadzie Jezus się zatrzymywał, przychodził, na pewno niejednokrotnie nocował, tam gdzie wybierał uczniów, i tam, gdzie gromadził swoich uczniów, wtajemniczał ich. Wprowadzał w pewne zasady, tłumaczył im, na czym polega Jego Ewangelia. I to się tam w tym miejscu działo. I to później było czczone przez następne pokolenia chrześcijan. I to można zobaczyć, w jaki sposób oni czcili te wspomnienie Jezusa, który między nimi mieszkał. Dom zamieniono na kaplicę. Później na kościół. Zakończyło się ośmiokątną bazyliką. To można prześledzić, tam rozpoczynałem.

Potem była Jordania i klasztor na górze Nebo, miejsce związane z historią Mojżesza:

Przez długie lata prowadziliśmy na zmianę różnego rodzaju prace, odkrywając wczesne chrześcijaństwo, nie tylko klasztor, kościół, mury, architektura. Ale co w tych kościołach było najpiękniejsze, to były piękne posadzki mozaikowe. Piękne mozaiki, które przetrwały. Kościół opuszczony runął i zakonserwował taka, jaka oba była w tym momencie. Piękną, kolorową, jakieś wzory, sceny, cenne napisy. To świadczyło o tym, co się wydarzyło w tym miejscu, co było czczone w tym miejscu. Często były to wydarzenia biblijne. Ale nie tylko. Niektóre kościoły powstawały po prostu z wiary, pobożności. Z takiego, nazwałbym to entuzjazmu chrześcijańskiego. Te właśnie rzeczy odkrywaliśmy. To były kościoły pomiędzy IV a VIII wiekiem. One świadczyły o wcześniejszych dziejach tego miejsca. Sama góra Nebo, związana z Mojżeszem, a on żył dobre tysiąc lat wcześniej.

Ojciec Marian Bernard Arndt brał też udział w wykopaliskach na terenie miejscowości Magdala, z której pochodziła Maria Magdalena. Jakie odkrycia dla archeologa biblijnego są najważniejsze?

Ważne dla miejsc związanych z Biblią są dzieje, które działy się po wydarzeniu. Bo one świadczą o autentyczności tego miejsca. To, co się potem działo w tym miejscu, świadczy, że to miejsce cieszyło się popularnością, czczą. Że to miejsce przebudowano, zbudowano w tym miejscu kościół, piękną mozaikę, klasztor, kaplicę, większą czy mniejszą. To świadczy o tym, że to miejsce a było czczone. A było czczone na te wydarzenia biblijne, czy ze względu na samego Jezusa. Czy Mojżesza, czy wielu innych postaci biblijnych, czy wydarzeń biblijnych.

Jakie odkrycia były najbardziej przełomowe?

W samym Betlejem nie są prowadzone wykopaliska, ponieważ miasto wciąż jest zamieszkałe, wciąż żyje. Były prowadzone prace wzdłuż murów bazyliki, badano wnętrze groty narodzenia i w grotach św. Józefa i Hieronima: tu sprawdzano warstwy tynku i posadzki. Ustalono, że to miejsce było czczone na pewno w czasach bizantyjskich, czyli od IV wieku.

Z ojcem Marianem Arndtem rozmawiała Monika Sokołowska.

Najnowsze

R E K L A M A

Polecamy dzisiaj