Radio 90 logo

Gramy od 25 lat • Cieszyn 95.2 fm • Rybnik 90 fm Słuchaj Online Facebook YouTube Instagram

Opieka wytchnieniowa w Żorach. Dla kogo?

Facebook Twitter

Także w Żorach opiekunowie osób z niepełnosprawnościami mogą skorzystać z pomocy wytchnieniowej. Nie każdy o tym pamięta, a czasowa pomoc w opiece nad osobami, które potrzebują wyjątkowej uwagi, jest na wagę złota. W Ośrodku Pomocy Społecznej zwracają jednak uwagę, że opieka wytchnieniowa to nie to samo co usługi opiekuńcze.

fot.pixabay.com

Jak usłyszeliśmy w Ośrodku Pomocy Społecznej w Żorach:

W tym roku na 240 godzin opieki załapało się 18 osób, to niewiele, ala na tyle Żory dostały środków z ministerstwa.

Są już pewne wnioski co do tego jak program działa, bo to drugi rok funkcjonowania opieki wytchnieniowej w Żorach. Przede wszystkim zwraca się uwagę na to, że to nie to samo co usługi opiekuńcze, opiekun przyjdzie pomóc, posiedzi przy niepełnosprawnym, poda mu picie czy posiłek, ale tego posiłku nie ugotuje. Nie zrobi też zakupów, na zakupy w tym czasie może pójść osoba, która wnioskowała o pomoc. Może też w tym czasie po prostu spać, wiedząc, że opiekun wytchnieniowy pilnuje, by nic się nie stało. Teraz MOPS w Żorach przyjmuje zgłoszenia na przyszły rok, ta lista rezerwowa będzie pewną diagnozą, bazą, która pokaże jest zapotrzebowanie.

Opieka wytchnieniowa

Jest elementem systemu pomocy społecznej. Jest ona czasową usługą opiekuńczą nad osobą niesamodzielną – formą wsparcia dla opiekunów osób niepełnosprawnych. Jej istotą jest zapewnienie opieki osobie niesamodzielnej, dzięki czemu jej opiekun może odpocząć od codziennych obowiązków czy też załatwić sprawy życia codziennego. Świadczenie realizowane jest ze środków Funduszu Solidarnościowego.

Pomoc w formie opieki wytchnieniowej realizowana jest w Żorach od 2020 r. Opieka ta realizowana jest poprzez zapewnienie usług w miejscu zamieszkania osoby z niepełnosprawnością.

Program kierowany jest do członków rodzin lub opiekunów, którzy wymagają wsparcia w postaci doraźnej, czasowej przerwy w sprawowaniu bezpośredniej opieki nad:

  • dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności i mającym wskazania do:
    – konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji,
    – konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.
  • osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności lub orzeczeniami równoważnymi.

Komu przyznaje się opiekę wytchnieniową?

Usługa opieki wytchnieniowej jest przyznawana na podstawie Karty zgłoszenia do programu. Polega na pomocy w: poruszaniu się i przemieszczaniu, pielęgnacji, zapewnieniu przygotowania i podania posiłków, higieny osobistej i kontroli czynności fizjologicznych, czystości w miejscu przebywania.

Program „Opieka Wytchnieniwa – edycja 2021” przewiduje limity godzin wsparcia wytchnieniowego. Opiekunom przysługuje rocznie 240 godzin dla opieki wytchnieniowej świadczonej w ramach pobytu dziennego. Uczestnik Programu, któremu przyznano pomoc w postaci usługi opieki wytchnieniowej, nie ponosi odpłatności za tę usługę.

Aby skorzystać ze wsparcia, należy złożyć wniosek do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żorach, ul. Boryńska 13 – budynek Ośrodka Interwencji Kryzysowej. Wszystkie osoby zainteresowane tą forma pomocy, spełniające kryteria proszone są o kontakt telefoniczny pod nr 32 43 57 840 wew. 23, 26 lub 27. Osoby , które nie zostaną zakwalifikowane w bieżącym roku zostaną umieszczone na liście rezerwowej i uwzględnione w realizacji programu w 2022 r.

Czytaj także:

Najnowsze

R E K L A M A

Polecamy dzisiaj