Radio 90 logo

MUZYKA WYBRANA DLA CIEBIE • Cieszyn 95.2 fm • Rybnik 90 fm Słuchaj Online Facebook YouTube Instagram

Pałac Dietrichsteinów zaprasza. Kolejny wykład poświęcony archeologii

Facebook Twitter

Co kryje ziemia? Ciekawe spotkanie archeologiczne w wodzisławskim muzeum już w piątek (17.05.). Temat kolejnego wykładu "Skarby z ziemi wydarte. Prehistoryczne dziedzictwo Beskidu Małego".

Pałac Dietrichsteinów

Pałac Dietrichsteinów – Skarby z ziemi wydarte

Spotkanie będzie poświęcone szczególnym znaleziskom archeologicznym, przedmiotom sprzed 2600 lat, jakie zostały odkryte w trakcie badań prowadzonych przez Dział Archeologii Muzeum Historycznego w Bielsku-Białej w latach 2019-2021 w Kobiernicach i Porąbce, w rejonie przełomu rzeki Soły.

Zawierają unikalne wyroby wykonane z brązu i żelaza, w tym sztaby-kęsy surowca żelaznego, które sprowadzono na ten teren z rejonu górnego dorzecza Dunaju i Renu.
Spotkanie poprowadzą Bogusław i Bożena Chorąży w najbliższy piątek (17.05.) o godz. 17:00.

Pałac Dietrichsteinów zaprasza – Skarby z ziemi wydarte.

O Bogusławie i Bożenie Chorążych

Dr Bogusław Chorąży jest absolwentem Instytutu Archeologii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie oraz Podyplomowego Studium Historii na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach. Członek Komisji Prehistorii Karpat Polskiej Akademii Umiejętności w Krakowie. Od 1995 roku kieruje Działem Archeologii Muzeum Historycznego w Bielsku-Białej. Uczestniczył w programach badawczych mających na celu odkrycie nowych osiedli prehistorycznych, m.in. w latach 2000-2003 kierował polsko-czeskim projektem „Badania pradziejowych osiedli wyżynnych na Podbeskidziu między Beczwą a Białą”. Prowadził liczne prace wykopaliskowe na obszarze Podbeskidzia. Badał stanowiska z okresu neolitu, wczesnej epoki żelaza, okresu wpływów rzymskich oraz średniowiecza. Jest autorem ok. 100 publikacji dotyczących archeologii i jej popularyzacji. Specjalizuje się w problematyce osadnictwa prehistorycznego na obszarach górskich.

Bożena Chorąży jest absolwentką Instytutu Archeologii oraz Studiów Podyplomowych w zakresie muzealnictwa Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Od 1992 jest zatrudniona w Dziale Archeologii Muzeum w Bielsku-Białej, kolejno na stanowiskach asystenta, adiunkta i kustosza. W okresie swojej pracy prowadziła kilkadziesiąt akcji badawczych na różnych stanowiskach archeologicznych na terenie miasta Bielska-Białej oraz regionu bielskiego i cieszyńskiego. Prace te doprowadziły do licznych odkryć nieznanych do tej pory stanowisk i procesów kulturowych, w tym sieci osiedli prehistorycznych na terenie Śląska Cieszyńskiego, zabytków architektonicznych i archeologicznych na terenie Starego Miasta w Bielsku-Białej (m.in. reliktów ratusza, studni rynkowej, wagi miejskiej).

Najnowsze

R E K L A M A

Polecamy dzisiaj