Radio 90 logo

Gramy od 25 lat • Cieszyn 95.2 fm • Rybnik 90 fm Słuchaj Online Facebook YouTube Instagram

Pawłowice: Dofinansowanie na wymianę starego pieca. Liczy się kolejność złożenia wniosków

Facebook Twitter

Chodzi o kotły węglowe, które nie spełniają wymogów 5 klasy (według kryteriów PN-EN 303-5:2012). Dotacje przysługują na ten rok i są w wysokości nawet 7 tysięcy złotych.

Każdy właściciel zainteresowany wymianą pieca węglowego w budynku mieszkalnym oddanym do użytku przed 2017 rokiem, musi wypełnić deklarację i złożyć w Urzędzie Gminy do 15 stycznia 2021r. Szanse na dofinansowanie ma wyłącznie 200 pierwszych osób. Właściciele nieruchomości, którzy złożą deklaracje wyznaczonym terminie zostaną wpisani na listę rezerwową.

Na czym polega dofinansowanie?

Dofinansowanie będzie można otrzymać w formie dotacji, a jej planowana wysokość wynosić będzie do 70% kosztów kwalifikowanych instalacji urządzenia grzewczego, jednak nie więcej niż 7000,00 zł. Gmina Pawłowice na ten cel planuje zaciągnąć pożyczkę w WFOŚiGW w Katowicach. W związku z tym konieczne jest sporządzenie wniosku na podstawie złożonych deklaracji od zainteresowanych właścicieli budynków. Dofinansowanie będzie udzielane wyłącznie osobom, które złożą deklarację udziału w dofinansowaniu.

Kiedy będzie można otrzymać dofinansowanie?

Po otrzymaniu przez Gminę Pawłowice pożyczki z WFOŚiGW w Katowicach, co może nastąpić dopiero na początku drugiego półrocza 2021r. Urząd Gminy wyślę informacje właścicielom, którzy złożyli deklaracje o możliwości składania wniosków o dofinansowanie. Po wypełnieniu wniosku i jego pozytywnej weryfikacji, właściciele nieruchomości zawrą z Gminą umowę dotacji i dopiero od tego momentu będą mogli zakupić kotły i realizować inwestycje.

Więcej informacji udziela Referat Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Gminy Pawłowice pod nr tel. 32 47 56 330.

Czytaj także:

Najnowsze

R E K L A M A

Polecamy dzisiaj