Radio 90

Gramy od 25 lat • Cieszyn 95.2 fm • Rybnik 90 fm Słuchaj Online Facebook YouTube Instagram

 

Co powstanie w strefie ekonomicznej w Pawłowicach?

Facebook Twitter

Pytają zaniepokojeni mieszkańcy w odpowiedzi na zmiany w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego. Chodzi o działki położone przy ulicy Mickiewicza, niedaleko centrum gminy i niedaleko zabudowań.

Część tych terenów to tereny przemysłowo-usługowe z możliwością prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów. Gmina wprowadziła taki zapis dla kilkunastu hektarów, bo chce rozbudować funkcjonujący tam PSZOK, czyli Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów. Wśród mieszkańców pojawiły się informacje o planach budowy spalarni, potem ubojni…co konsekwentnie dementują urzędnicy. A mieszkańcy nie wierzą:

Ta niefrasobliwość radnych i samego pana wójta powoduje u nas jeszcze większy niepokój. Mówią co innego a z dokumentów i oprawa wynika zupełnie coś innego. Po pierwsze wójt, gmina nie jest właścicielem tego terenu. Jak mogą wpływać na to, co tu powstanie i mówić, że są obostrzenia, jak oni nie są władni tego gruntu. Na dzień dzisiejszy nie zmieniamy planu przestrzennego zagospodarowania i tu jest wielki błąd, ponieważ ta furtka została otwarta. Ten plan obowiązuje. Jeśli Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna ogłosi przetarg i ktoś uzna, że 8 PU pozwala mu postawić spalarnię, ktoś uzyska pozwolenie, być może będzie prowadził selektywną zbiórkę odpadów komunalnych.

– mówi Robert Gruca, jeden z mieszkańców Pawłowic, członek komitetu uchwałodawczego, który na ostatnią sesję złożył projekt uchwały, by zmienić miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Tę inicjatywę radni odrzucili:

Trzeba rozmawiać z mieszkańcami. Mieszkańcy też mają swój dobry pogląd na pewne sprawy w gminie, chętnie by pomogli. Myślę, że niejedna osoba zostałaby przekonana do tego, że się myli. Wracamy z następną uchwałą, będzie podobnej treści. Mamy już zebrane podpisy, my będziemy walczyć do samego końca. Jeżeli będzie to, na co nam pozwala ustawa, konstytucja, skorzystamy z każdych uprawnień, które nam pozwolą walczyć w tej sprawie. Uważamy, że błędem jest postawienie jakichkolwiek obiektów przemysłowych w tak bliskim sąsiedztwie centrum gminy sołectwa Pawłowice.

Na razie w sprawie możliwości zmiany zapisów planu zagospodarowania mieszkańcy napisali do Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju, Zarządu Województwa Śląskiego, Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska. A w Urzędzie Gminy w Pawłowicach słyszymy, że zmiany wprowadzone do planu nie są rewolucyjne:

Podtrzyma funkcję produkcyjną – usługową dla tego terenu. Zmienił tylko układ komunikacyjny wewnątrz strefy. Wprowadziliśmy drogę wewnętrzną, która ma obsługiwać tereny produkcyjne, tylko po to, żeby odciążyć drogę, które biegnie wzdłuż granicy terenów produkcyjnych – ulicę Nową. Jednocześnie wprowadziliśmy możliwość budowy Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych. Część ludzi nie wie, co to jest, część ludzi boi się, że to chodzi o składowisko odpadów czy o spalarnię odpadów. Wprowadziliśmy ten zapis, staramy się o przejęcie terenów od Skarbu Państwa, żeby móc zmodernizować istniejący w sąsiedztwie Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych. To miejsce, gdzie każdy mieszkaniec może przywieźć odpady, które odpady dalej wywożą na składowiska odpadów.

tłumaczy Tyberiusz Zawadzki, kierownik referatu gospodarki przestrzennej, geodezji i mienia w Urzędzie Gminy w Pawłowicach. Warto dodać, że na terenie Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej nie można prowadzić każdego rodzaju działalności, np. takiej, która byłaby uciążliwa dla mieszkańców. By uspokoić nastroje w gminie na najbliższej sesji temat wróc:

Przystąpimy do Zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego. Liczymy na większe zainteresowanie mieszkańców. Chcemy wprowadzić konkretne miejsce, w którym ma być prowadzony Punk Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych. Do tej pory zapis, który mówił o tym, że może powstać taki punkt, obejmował obszar o powierzchni blisko 15 hektarów. Mamy zgodę właściciela nieruchomości na konkretną działkę, chcemy doprecyzować gdzie może taki punkt powstać. Dlatego wyodrębnimy miejsce w nowym planie, gdzie wskażemy precyzyjnie, gdzie będzie Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów.

A najbliższa sesja Rady Gminy w Pawłowicach planowana jest na 26 lutego.

Najnowsze

R E K L A M A

Polecamy dzisiaj