StartWiadomości

Pisanki, kraszanki, jajka malowane…

Na pisanki organizatorzy konkursu czekają do poniedziałku (27.03.).

Wszystkie prace powinny zawierać dane: imię i nazwisko autora pracy, wiek – klasa, imię i nazwisko opiekuna, telefon bądź e- mail kontaktowy. Liczba nadesłanych prac: bez ograniczeń.

Prace oceniane będą w kategoriach wiekowych 5-12 oraz 13-24 roku życia.

Prace należy dostarczyć osobiście lub nadsyłać pocztą do 27.03.1017 r. z dopiskiem „Pisanki, kraszanki, jajka malowane…” na adres:

Zakład Aktywności Zawodowej
Zakład Usług Pralniczych
ul. Wałowa 30
44-300 Wodzisław Śląski

Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej zazwodzislaw.pl w dniu 30.03.2017 r.

Jury dokona oceny prac konkursowych wg następujących kryteriów:

  • pomysłowość i oryginalność,
  • ogólne wrażenie artystyczne,
  • dobór i wykorzystanie materiałów,
  • estetyka wykonania.

Organizator przewiduje dyplomy i nagrody rzeczowe dla laureatów. Osoby nagrodzone i wyróżnione zostaną powiadomione o terminie odbioru nagrody telefonicznie do 30.03.1017 r.

Prace zostaną zaprezentowane na wystawie pokonkursowej na terenie Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Wodzisławiu Śląskim ul. Ignacego Daszyńskiego 2.

W razie jakichkolwiek pytań prosimy o  kontakt pod numerem telefonu 32 454 60 13.

Zostaw komentarz