Radio 90 logo

Gramy od 25 lat • Cieszyn 95.2 fm • Rybnik 90 fm Słuchaj Online Facebook YouTube Instagram

Po latach na autostradzie A1 powstanie MOP Mszana Południe

Facebook Twitter

Miejsce Obsługi Podrożonych Mszana Południe w końcu zacznie działać? Chodzi o miejsce przy A1 na jezdni w kierunku północnym pomiędzy węzłami Gorzyce a Mszana. Jak poinformowała GDDKiA w swoim portalu po kliku nieudanych przetargach, jest decyzja o zmianie charakteru tego miejsca.

fot FB/GDDKiA

W przyszłości ma tam powstać hotel oraz altany wypoczynkowe dla podróżnych. Powstanie także niezbędna infrastruktura wodociągowo-kanalizacyjna. Inwestycja powstanie w systemie „projektuj i buduj” w latach 2022-23. Obecnie Miejsce Obsługo Podróżnych Mszana Południe posiada jezdnie manewrowe, parking oraz oświetlenie.

Jeszcze w tym roku planowane jest ogłoszenie postępowania przetargowego na dostosowanie MOP do wymagań kategorii I w zakresie funkcji wypoczynkowej. Zwycięzca przetargu będzie odpowiedzialny za doposażenie MOP w urządzenia wypoczynkowe i obiekty sanitarne. Obecnie MOP Mszana Południe posiada jezdnie manewrowe i stanowiska postojowe (parking) oraz oświetlenie.

Lata realizacji robót: 2022-2023.
Finansowanie: budżet państwa.
System realizacji zadania: Projektuj i buduj.

W ramach zadania przewiduje się:

budowę budynku toalet wraz z wyposażeniem,
budowę placu zabaw,
budowę strefy odpoczynku tj. altany z ławkami i stolikami,
budowę rampy do odśnieżania samochodów ciężarowych,
budowę sieci wodociągowej,
budowę kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączem lub szambem bezodpływowym,
rozbudowę istniejącej kanalizacji deszczowej (odprowadzenie wód opadowych z budynku toalet, altan oraz z nowopowstałych miejsc utwardzonych),
nasadzenie zieleni,
wprowadzenie docelowej organizacji ruchu.

Dodatkowo w trakcie prac projektowych planuje się przeanalizowanie możliwości zamontowania na budynku toalet paneli fotowoltaicznych w celu obniżenia zapotrzebowania na energię elektryczną oraz zastosowanie nowych technologii ograniczających zużycie wody w urządzeniach sanitarnych.

Czytaj także:

Najnowsze

R E K L A M A

Polecamy dzisiaj