Radio 90 logo

Gramy od 25 lat • Cieszyn 95.2 fm • Rybnik 90 fm Słuchaj Online Facebook YouTube Instagram

Pod jednym dachem z autystą – zaproszenia dla rodziców i specjalistów

Facebook Twitter

Zespół Placówek Szkolno-Wychowawczo-Rewalidacyjnych w Wodzisławiu Śląskim zaprasza rodziców dzieci autystycznych 3 marca o 9:00 na otwarte zajęcia tematyczne poświęcone funkcjonowaniu osób z autyzmem. Z kolei 23 marca placówka zaprasza dyrektorów szkół, nauczycieli, pedagogów, psychologów i inne osoby zainteresowane tematem na konferencję z cyklu "Autyzm. Codzienność...".

fot. hairobe/pixabay.com

W programie spotkania 3 marca zaplanowano m.in. wystąpienie Anny Fojcik, absolwentki Ecole nationale superieure d’architecture de Paris-Malaquais poświęcone wzajemnemu oddziaływaniu niepełnosprawności i rozwiązań architektonicznych. Przewidziano ponadto wystawę plastyczną zatytułowaną „Mój wymarzony dom… mieszkanie… pokój„. Początek o 9:00. Serdecznie zapraszamy. Z kolei trzy tygodnie później, 23 marca od 10:00 do 13:30, w Zespole Placówek przy ul. Kopernika 71 odbędzie się konferencja środowiskowa „Autyzm. Codzienność…”. Spotkanie organizowane jest pod hasłem „Popatrz na autyzm odwrotnie. Od Z jak zrozum do A jak Akceptuj„. W programie m.in. wystąpienie dr. Sebastiana Koczego pt. „Co jest ważne w postępowaniu rodzica dziecka z Zespołem Aspergera?„. Anita Wieloch, nauczyciel Regionalnego Ośrodka Metodyczno-Edukacyjnego Metis poruszy problem deeskalacji trudnych zachowań u osób ze spektrum autyzmu. Natomiast Mirosława Bochner (również ROM-E Metis) będzie mówić o tworzeniu się więzi u osób neuroróżnorodnych, jak czasem określa się osoby ze spektrum autyzmu. Udział w seminarium jest bezpłatny. Osoby zainteresowane uczestnictwem proszone są o zgłaszanie się TUTAJ.O prowadzących:

Mirosława Bochner. Psychologia – UŚ, trener Polskiego Towarzystwa Psychologicznego nr I/335, coach International Coach Federation. Absolwentka wielu szkoleń doskonalących umiejętności pomocy i wsparcia psychologicznego prowadzonych przez specjalistów z Polskiego Instytutu Ericksonowskiego w Łodzi, Instytutu Gestalt w Krakowie, Laboratorium Psychoedukacji i Ośrodka Synapsis w Warszawie. Po przeszkoleniu w zakresie terapii psychodynamicznej w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym. Od lat zajmuje się tematyką związaną ze wspieraniem rozwoju dziecka, budowaniem zaradności i skuteczności oraz wzmacnianiem adekwatnej samooceny. Ponad 2000 tysiące godzin szkoleń z dorosłymi w zakresie budowania poczucia wartości, treningów umiejętności społecznych, asertywności i radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych. W pracy z ludźmi interesuje się tym, co drugi człowiek wnosi do relacji i jak może ten potencjał wykorzystać w kierunku świadomego rozwoju osobistego. W proponowanych warsztatach stara się zbalansować wiedzę i praktykowanie konkretnych zachowań niosących zmianę dla polepszenia funkcjonowania. Wiedza dotyka aspektów akceptowania siebie, negatywnych przekonań, filarów poczucia własnej wartości; praktykowanie skupia się wokół ćwiczenia zachowań pożądanych. Jest przekonana, ze kontakt z innymi osobami z grupy warsztatowej daje możliwość słuchania innych oraz odkrywania własnych zasobów i mocnych stron. Posiada wieloletnie doświadczenia w pomocy psychologicznej i pracy psychoedukacyjnej z dziećmi, młodzieżą oraz dorosłymi w obszarach budowania poczucia wartości, skutecznych metod uczenia się, uaktywniania i stymulowania mózgu w procesie przyswajania wiedzy, interwencji kryzysowej na terenie szkoły. Od blisko dziesięciu lat superwizuje pracę wychowawców Ośrodka Wychowawczego w Radzionkowie, współpracuje ze stowarzyszeniami pracującymi na rzecz rodziny i zastępczego rodzicielstwa. W projekcie prowadzi szkolenia z obszaru budowania poczucia wartości u dzieci i radzenia sobie w sytuacji żałoby i śmierci bliskiej osoby.

Anita Wieloch. Ukończone studia, studia podyplomowe i kursy kwalifikacyjne: pedagogika opiekuńczo-wychowawcza, oligofrenopedagogika, terapia pedagogiczna, edukacja polonistyczna. Nauczyciel, wychowawca, dyrektor szkoły specjalnej (1994 – 1999). Wieloletnie doświadczenie w zakresie pracy z dzieckiem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi Metodą Tomatisa, Metodą Dobrego Startu, Metodą Biofeedback. Socjoterapeutka CBT, absolwentka licznych kursów doskonalących pracę z dzieckiem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (w tym ze spektrum autyzmu) min.: rewalidacji indywidualnej, edukacji prozdrowotnej w szkole specjalnej, doradztwa zawodowego, ewaluacji jakości pracy szkoły. Autorka innowacji pedagogicznej dotyczącej pracy Metodą Tomatisa z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz Programu Trening Umiejętności Społecznych rozwijającego kompetencje społeczne u wysokofunkcjonujących dzieci ze spektrum autyzmu, w tym z Zespołem Aspergera. 30-letnie doświadczenie w pracy z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi na różnych poziomach edukacyjnych (niepełnosprawność intelektualna, spektrum autyzmu, choroby psychiczne). Prowadzi szkolenia dla nauczycieli wszystkich typów szkół i placówek psychologów, pedagogów, wychowawców z obszaru pracy z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, a szczególnie z niepełnosprawnością intelektualną, ze spektrum autyzmu, Zespołem Aspergera.

Najnowsze

R E K L A M A

Polecamy dzisiaj

Jak mija dzień? Sprawdź najważniejsze wiadomości z 24 maja 2022