Radio 90 logo

MUZYKA WYBRANA DLA CIEBIE • Cieszyn 95.2 fm • Rybnik 90 fm Słuchaj Online Facebook YouTube Instagram

Polećcie swoim dzieciom konkurs plastyczny o tolerancji

Facebook Twitter

Konkurs "Nie/tolerancja", to jest propozycja dla dzieci i młodzieży w wieku od 7 do 19 lat. Konkurs przygotowało Muzeum Miejskie w Żorach.

fot. _Alicja_/ pixabay.com

Inspiracją do stworzenia pracy plastycznej ma być szeroko rozumiany temat tolerancji bądź nietolerancji.

Warto pamiętać, że plastyka nie sprowadza się jedynie do kartki papieru w formacie A4 i kredek, ale daje tysiące możliwości tworzenia ze wszystkiego, co znajdziemy wokół.

– czytamy na stronie Muzeum w Żorach.

Fot. facebook.com/muzeum.miejskie.zory

TECHNIKA I FORMAT PRAC

Technika prac jest dowolna.
Prace z zakresu malarstwa, rysunku, grafiki  wykonywane w dowolnych technikach malarskich
i rysunkowych: pastel, tusze, akwarela, tempera, gwasz, olej, collage, techniki własne. Format prac płaskich nie może przekraczać  50 cm x 70 cm.

TERMINY

Prace konkursowe należy przesłać lub dostarczyć osobiście do godz. 15.30, 15.05.2020 r. (piątek)
na adres:
Muzeum Miejskie w Żorach, ul. Muzealna 1/2, 44-240 Żory
Z dopiskiem:  Konkurs plastyczny „Nie/tolerancja”
Szczegółowych  informacji  udziela:
Anna Flaga,  tel. 32/4343714 w. 214, promocja@muzeum.zory.pl

WARUNKI UCZESTNICTWA

Konkurs organizowany jest w trzech kategoriach wiekowych:
• 7-10 lat
• 11- 15 lat
• 16-19 lat
Do każdej pracy należy dołączyć wypełnioną kartę zgłoszenia wraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych (nie przyklejać do pracy).
Każda praca powinna zawierać na odwrocie imię,  nazwisko, wiek autora, szkoła
Autorem pracy może być tylko 1 osoba.

KRYTERIA OCENY

1. Oryginalność i sposób interpretacji tematu.
2. Dobór środków wyrazu plastycznego.
3. Walory estetyczne.

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU I NAGRODY

1. W skład Jury wejdą artyści plastycy.
2. Jury przyzna nagrody i wyróżnienia w każdej kategorii wiekowej.
3. O rozstrzygnięciu konkursu i przyznaniu nagród Organizator powiadomi laureatów w czasie wernisażu 4 czerwca (czwartek) 2020 r.
4. Protokół  posiedzenia Jury zostanie zamieszczony na stronie Muzeum oraz muzealnym portalu społecznościowym (Facebook).
5. Wernisaż wystawy pokonkursowej wraz z nagrodzeniem laureatów i osób wyróżnionych odbędzie się 4.06.2020 r. (czwartek) o godzinie 17.00 w siedzibie Muzeum.

Więcej na stronie Muzeum w Żorach

Najnowsze

R E K L A M A

Polecamy dzisiaj