Radio 90 logo

MUZYKA WYBRANA DLA CIEBIE • Cieszyn 95.2 fm • Rybnik 90 fm Słuchaj Online Facebook YouTube Instagram

Pomagasz Ukraińcom? Poznaj zmienione zasady udzielania rekompensaty. Pobierz wniosek

Facebook Twitter

Osoby, które udzielają schronienia uchodźcom, mogą wciąż liczyć na 40 złotych dziennie za osobę za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy, ale o pieniądze można ubiegać się za okres nie dłuższy niż 120 dni od dnia przybycia obywatela Ukrainy na terytorium Polski. Okres ten wydłużono o 60 dni.

Zmianie uległ również wzór wniosku o świadczenie pieniężne m.in. w części dotyczącej danych osoby przyjętej do zakwaterowania. Na formularzu wniosku należy podać imię, nazwisko osoby przyjętej do zakwaterowania oraz jej numer PESEL, który wcześniej nie był wymagany. Oznacza to, że świadczenie to przysługuje na obywatela Ukrainy, któremu nadano numer PESEL.

Aby takie świadczenie otrzymać, należy wypełnić poniższe dokumenty:

  • Wniosek o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy oraz Karta osoby przyjętej do zakwaterowania.

Wniosek do pobrania TUTAJ

Wniosek jest uniwersalny, można go złożyć w każdym urzędzie miasta lub gminy.

W przypadku mieszkańców Rybnika, wypełniony wniosek wraz z załącznikami należy złożyć w kancelarii Urzędu Miasta Rybnika przy ul. Bolesława Chrobrego 2 w godzinach pracy magistratu:

poniedziałek, wtorek, środa: 8.00 – 15.00
czwartek: 8.00 – 17.30
piątek: 8.00 – 12.30
Dokumenty do wypełnienia są również dostępne w wersji papierowej w urzędzie.

Na rozpatrzenie wniosku samorząd będzie miał miesiąc. Przyznanie lub wypłata świadczenia może być uzależniona od weryfikacji warunków zakwaterowania i wyżywienia. Świadczenie nie będzie przysługiwało, jeśli w złożonym wniosku znajdą się nieprawdziwe informacje. Świadczenie będzie wypłacane z dołu, to znaczy za czas już udzielonej pomocy.

Dodatkowych informacji udziela Wydział Polityki Społecznej Urzędu Miasta Rybnika: tel. 32 43 92 006 lub 32 43 92 016.

Czytaj także:

Najnowsze

R E K L A M A

Polecamy dzisiaj

Jak mija dzień? Sprawdź najważniejsze wiadomości z 28 marca 2023