Radio 90 logo

Gramy od 25 lat • Cieszyn 95.2 fm • Rybnik 90 fm Słuchaj Online Facebook YouTube Instagram

Pomogą tym, którzy stracili dochody z powodu pandemii. Jastrzębie-Zdrój proponuje dopłatę do czynszu

Facebook Twitter

Wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego, powiększonego o tzw. „dopłatę do czynszu" można składać do końca marca. Kto może starać się o taką pomoc? Osoby, które straciły co najmniej 25% średniego miesięcznego dochodu na jednego członka gospodarstwa.

Dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę do czynszu przysługuje wyłącznie najemcy lub podnajemcy lokalu mieszkalnego, nie jest przyznawany osobom zamieszkującym własne mieszkanie. Wysokość pomocy może dochodzić do 75% czynszu nie więcej jednak niż 1500 złotych.

Warunki ubiegania się o dopłatę do czynszu

 • posiadanie prawa do dodatku mieszkaniowego;
 • utrata średniego miesięcznego dochodu, przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego najemcy lub podnajemcy – osiągniętego w 2019 r. o co najmniej 25% w stosunku do średniego
 • miesięcznego dochodu, przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego w okresie 3 miesięcy, poprzedzających datę złożenia wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego;
 • niepobieranie dodatku mieszkaniowego, powiększonego o dopłatę do czynszu w okresie wcześniejszym;
 • posiadanie przed 14 marca 2020 r. statusu najemcy lub podnajemcy lokalu mieszkalnego (warunek ten będzie spełniony również w przypadku, gdy lokal mieszkalny najmowany w dniu składania
 • wniosku o dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę do czynszu, jest innym lokalem mieszkalnym niż najmowany w dniu 14 marca 2020 r.)

Wymagane dokumenty

 • wniosek o dodatek mieszkaniowy z adnotacją „dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę do czynszu”;dokumenty niezbędne do przyznania dodatku mieszkaniowego;
  oświadczenie o średnim miesięcznym dochodzie, przypadającym w 2019 r., na jednego członka gospodarstwa domowego osoby ubiegającej się o dodatek mieszkaniowy, powiększony o dopłatę do czynszu;
 • oświadczenie o spełnianiu warunków ubiegania się o dodatek mieszkaniowy, powiększony o dopłatę do czynszu;
 • dokumenty potwierdzające wysokość miesięcznego czynszu, opłacanego przez ubiegającego się o dodatek mieszkaniowy, powiększony o dopłatę do czynszu na dzień złożenia wniosku oraz na dzień 14 marca 2020 r.

Wnioski o dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę do czynszu dla osób zamieszkałych na terenie miasta Jastrzębia-Zdroju można składać w wydziale Polityki Społecznej i Mieszkaniowej, Biuro Obsługi Interesantów, tel. 32 4785104, 32 4785106.

Wokół Ciebie dzieją się rzeczy ważne lub zabawne?
Nakręciłeś ciekawy film, zrobiłeś dobre zdjęcie?
Interesuje nas wszystko, co interesuje Ciebie i co dla Ciebie jest ważne.
Napisz do nas TUTAJ!

Najnowsze

R E K L A M A

Polecamy dzisiaj