Radio 90 logo

Gramy od 25 lat • Cieszyn 95.2 fm • Rybnik 90 fm Słuchaj Online Facebook YouTube Instagram

Pompowanie wody z posesji, wezbrana woda w rzekach. Czerwionka-Leszczyny walczy ze skutkami nawałnicy

Facebook Twitter

Zalane posesje i ulice. Czerwionka-Leszczyny walczy ze skutkami gwałtownej burzy, jakie przeszła nad ranem (16.07.) w tej części regionu. Najtrudniejsza sytuacja była przy ul. Rymera, gdzie zalanych zostało kilka posesji, w Dębieńsku przy ul. Markwioka woda podtopiła kilkanaście domów.

fot. www.czerwionka-leszczyny.pl/Hanna Piórecka-Nowak, Katarzyna Mazur

Burza rozpętała się około godz. 4.00 nad ranem, do akcji ruszyły zarówno państwowe jak i ochotnicze jednostki Straży Pożarnej. Służby otrzymały liczne zgłoszenia z terenu całej gminy o zalaniach, na chwilę obecną Urząd Miasta i Gminy podaje, że było to około 60 zgłoszeń, głównie zalanych piwnic i posesji. Wezbrały wody w rzekach. W miejscach najniżej położonych silne opady deszczu tworzyły rozlewiska

– relacjonują urzędnicy, którzy na bieżąco zbierają informacje z całej gminy o skutkach ulew.

Zobacz zdjęcia z akcji (fot. www.czerwionka-leszczyny.pl/Hanna Piórecka-Nowak, Katarzyna Mazur):

Wszyscy poszkodowani, którzy potrzebują pomocy powinni kontaktować się z pracownikami Ośrodka Pomocy Społecznej w Czerwionce-Leszczynach:

  • Poniedziałek 7:00-17:00
  • Wtorek 7:00-15:30
  • Środa 7:00-15:30
  • Czwartek 7:00- 15:30
  • Piątek 7:00-14:00

Punkt Terenowy nr 1- Czerwionka, tel: 32 43 11 083
Punkt Terenowy nr 2- Leszczyny, tel: 32 43 11 081
Centrum Usług Społecznych- Ul. Młyńska, tel: 32 72 31 219

Można też dzwonić na podane numery telefonów komórkowych: 797-243-006 oraz 571 334 423.

W związku ze stratami poniesionymi w wypadku zdarzenia losowego osoba lub rodzina poszkodowana może starać się o zasiłek celowy niezależnie od tego, czy korzysta ze świadczeń z pomocy społecznej. Zgodnie z art. 40 ust. 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. 2020 poz. 1876 ze zm.) zasiłek celowy dla osoby lub rodziny, która poniosła straty w wyniku zdarzenia losowego, może być przyznany przez Ośrodek Pomocy Społecznej niezależnie od dochodu osoby czy też rodziny, która się o nie stara. Ośrodek musi jednak sprawdzić sytuację strony, czy jest ona w stanie samodzielnie zaspokoić potrzebę, którą zgłasza. Zasiłek ten może nie podlegać zwrotowi, czyli za zasadę przyjmuje się konieczność zwrotu tego świadczenia. Aby go uzyskać, należy złożyć wniosek we właściwym Ośrodku Pomocy Społecznej. Świadczenie to jest przyznawane w ramach uznania administracyjnego, czyli to Ośrodek Pomocy Społecznej będzie oceniał, czy w danym przypadku miało miejsce zdarzenie losowe i czy należy przyznać pomoc. Przyznane świadczenie nie ma na celu wyrównania strat poniesionych przez osobę, ale zminimalizowanie ich. Podkreślenia wymaga, że zasiłek celowy, o którym mowa w art. 40 ust. 1 u.p.s., nie ma charakteru odszkodowawczego i nie może być traktowany jako rekompensata za straty spowodowane zdarzeniem losowym. Zasiłek celowy nie służy bowiem rekompensacie strat, ale ma umożliwić przezwyciężenie trudnych sytuacji życiowych. Zasiłek celowy, o którym mowa w art. 40 ust. 1 u.p.s., może być przyznany, jeżeli w wyniku strat poniesionych w związku ze zdarzeniem losowym, pomimo wykorzystania własnych zasobów i możliwości, dana osoba lub rodzina nie jest w stanie zaspokoić niezbędnych potrzeb życiowych.

To niestety nie koniec niebezpiecznej pogody. Burze prognozowane są także na dziś (16.07.), jutro (17.07.) i niedzielę (18.07.).

Czytaj także:

Najnowsze

R E K L A M A

Polecamy dzisiaj