StartWiadomości

Ponad 4 miliony złotych na uzbrojenie strefy ekonomicznej w Raciborzu

Dzięki takiej kwocie udało się opracować dokumentację projektową, wykonać studium wykonalności, zapewnić nadzór inwestorski, nadzór autorski, przeprowadzić roboty budowlane, w tym przyłączenie do sieci elektroenergetycznej, wydano warunki techniczne przyłączenia do sieci wodno-kanalizacyjnej oraz posadzono drzewa ozdobne i krzewy.

Uzbrojenie nowej części Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej objęło też budowę drogi dojazdowej publicznej i drogi wewnętrznej wraz z oświetleniem i chodnikiem.

Zostaw komentarz