Radio 90 logo

Gramy od 25 lat • Cieszyn 95.2 fm • Rybnik 90 fm Słuchaj Online Facebook YouTube Instagram

Ponad pół miliona złotych na wypas owiec i promocję tradycji pasterskiej

Facebook Twitter

To kontynuacja poprzedniego programu "Owca PLUS", który był realizowany między innymi w Beskidach. Dotacja Województwa Śląskiego ma na celu ochronę bioróżnorodności i krajobrazu poprzez prowadzenie wypasu owiec na wybranych zespołach hal i polan górskich Beskidów.

Mówi Józek Michałek, koordynująca pracę pasterzy od Beskidów po Bieszczady:

Program „owca plus sprawił, że owce wróciły na hale w wielu rejonach Beskidów:

Hodowla owiec w naszym kraju w ostatnich dziesięcioleciach podupadała, teraz wszystko powoli się zmienia. Na razie szacuje się, że w polskich górach jest około 70 tys. tych zwierząt:

Druga cześć dotacji z Województwa Śląskiego dotyczy działań promocyjnych programu „Owca Plus”.

Dotacja Województwa Śląskiego przeznaczona jest nie tylko na czynną ochronę wskazanych terenów poprzez prowadzenie wypasu owiec i kóz w okresie pastwiskowym, ale również na inne zabiegi ograniczające sukcesję wtórną, np. usunięcie niepożądanej roślinności (odkrzaczanie), a ponadto na:

  • budowę obiektów infrastruktury pasterskiej (np. bacówki, szałasy, kolyby);
  • budowę koszorów dla zwierząt;
  • budowę tradycyjnych, drewnianych poideł dla zwierząt;
  • zakup tzw. „pastuchów elektrycznych”, siatek w celu ochrony stad;
  • budowę infrastruktury turystycznej, np. ławek, zadaszeń, stołów, ławo-stołów;
  • budowę ścieżki edukacyjnej;
  • budowę tablic informacyjnych dla turystów w miejscach prowadzenia wypasu;
  • opiekę nad stadem, np. odrobaczanie, utrzymanie prawidłowego stanu racic, znakowanie pomocnicze;
  • zakup sprzętu tradycyjnego (kotły, puciera, czerpaki, formy, itp.).

W roku 2014 na obszarze Beskidów Programem objęto cenny krajobrazowo i przyrodniczo obszar o łącznej powierzchni 466 ha.

Celem drugiego otwartego konkursu ofert jest wsparcie działań promujących Program Owca Plus. Zadanie obejmuje organizację imprez o charakterze lokalnym i regionalnym, podczas których promowane będą m.in. tradycje i zwyczaje związane z pasterstwem i kulturą regionów Beskidów, produkty pochodzenia owczego i koziego, fotografie, rękodzieła, malarstwo, rysunek, folklor, muzyka.

Najnowsze

R E K L A M A

Polecamy dzisiaj