Gramy od 25 lat • Cieszyn 95.2 fm • Rybnik 90 fm Słuchaj Online Facebook YouTube Instagram

 

Porozumienie w PGG podpisane, ale spór jest jedynie zawieszony

Facebook Twitter

Porozumienie płacowe w PGG podpisane, ale spór jest tylko zawieszony. Zgodnie z kompromisem osiągniętym w czwartek (20.02.) w Śląskim Urzędzie Wojewódzkim w Katowicach pomiędzy organizacjami związkowymi a zarządem Polskiej Grupy Górniczej S.A. w piątek (21.02.) doszło w siedzibie spółki do zapowiedzianego spotkania stron.

Fot. pgg.pl

Podpisano porozumienie a stanowi ono m.in., że od 2020 r. przeciętne miesięczne wynagrodzenie zostanie zwiększone o 6%. W związku z powyższym, po przeliczeniu, przeciętne miesięczne wynagrodzenie w kopalniach od 2020 r. wzrośnie z kwoty 7 386,42 zł do kwoty 7 829,61 zł. Organizacje związkowe podkreślają natomiast, że porozumienie zawiesza jedynie wszczęty w listopadzie zeszłego roku spór zbiorowy oraz akcję protestacyjną. Strony ustaliły, iż do negocjacji płacowych wrócą we wrześniu br.

Wiceminister aktywów państwowych, pełnomocnik rządu ds. restrukturyzacji górnictwa węgla kamiennego Adam Gawęda:

System taki umożliwi wzrost wynagrodzeń w ramach obecnie posiadanych środków. Budżetowe podejście do wynagradzania stosowane jest już powszechnie w przemyśle, podnosi efektywność przedsiębiorstw i uwalnia środki na wzrost płac. Wiąże się m.in. z lepszą organizacją pracy, optymalizacją zatrudnienia, usprawnieniem procesów produkcyjnych, skróceniem czasu wykonywania zadań i zmniejszaniem kosztów. Cieszy mnie zaangażowanie strony społecznej i wola, aby wspólnie pokonywać problemy branży oraz poszukiwać sposobów na jej stabilne funkcjonowanie w najbliższych latach. Umówiliśmy się, że pod koniec kwietnia spotkamy się i przeanalizujemy uaktualnione koncepcje działania całego systemu górniczego, energetyki zawodowej i ciepłownictwa w zmieniających się warunkach. Chodzi nam o to, by energetyka mogła w całości dobrze funkcjonować korzystając z zaplecza surowcowo-wydobywczego w kraju.

Prezes PGG S.A. Tomasz Rogala:

Naszym zadaniem będzie wygospodarowanie środków potrzebnych na realizację zawartego porozumienia. Gotowi jesteśmy w taki sposób zorganizować nasze przychody i koszty, żeby potrzebne pieniądze zawrzeć w rachunku ekonomicznym. Cieszy nas, że związki z otwartością przyjęły nasz plan wdrażania budżetowego systemu wynagradzania w PGG S.A.

Najnowsze

R E K L A M A

Polecamy dzisiaj

Jak mija dzień? Sprawdź najważniejsze wiadomości z 30 marca 2020