Radio 90 logo

Gramy od 25 lat • Cieszyn 95.2 fm • Rybnik 90 fm Słuchaj Online Facebook YouTube Instagram

Posiedzenie nowej Rady Miasta Rybnika i Jastrzębia w czwartek (22.11.)

Facebook Twitter

Na ten dzień Komisarz Wyborczy w Bielsku-Białej zarządził pierwszą sesję w tych miastach. W Jastrzębiu-Zdroju posiedzenie rozpocznie się o godz. 14.00, a w Rybniku o godz. 16.00. W programach wręczenie zaświadczeń o wyborze dla radnych i złożenie przez nich ślubowania.

Na tych samych sesjach ślubowania na pięcioletnią kadencję złożą Anna Hetman i Piotr Kuczera, po raz drugi wybrani na stanowiska prezydentów. Porządek obrad przewiduje także wybór przewodniczących Rad Miast.

Porządek sesji w Jastrzębiu-Zdroju:

1. Otwarcie I sesji zwyczajnej Rady Miasta.
2. Wręczenie zaświadczeń o wyborze na radnego Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój przez Przewodniczącego Miejskiej Komisji Wyborczej.
3. Złożenie ślubowania przez nowo wybranych radnych.
4. Stwierdzenie prawomocności obrad.
5. Wręczenie zaświadczenia o wyborze na Prezydenta Miasta Jastrzębie-Zdrój przez Przewodniczącego Miejskiej Komisji Wyborczej.
6. Złożenie ślubowania przez nowo wybranego Prezydenta Miasta.
7. Wybór Komisji skrutacyjnej.
8. Wybór Komisji uchwał i wniosków.
9. Wybór Przewodniczącego Rady Miasta
a) przyjęcie regulaminu wyboru Przewodniczącego Rady Miasta
b) przeprowadzenie wyborów
c) stwierdzenie wyboru Przewodniczącego Rady Miasta
8. Wolne głosy i wnioski.
9. Zakończenie obrad sesji.

Porządek obrad w Rybniku:

1. Otwarcie sesji rady przez Radnego Seniora.
2. Wręczenie radnym zaświadczeń o wyborze.
3. Ślubowanie radnych.
4. Wręczenie Prezydentowi zaświadczenia o wyborze.
5. Ślubowanie Prezydenta.
6. Wybór Przewodniczącego Rady Miasta.
7. Zamknięcie obrad.

Najnowsze

R E K L A M A

Polecamy dzisiaj