Radio 90 logo

Gramy od 25 lat • Cieszyn 95.2 fm • Rybnik 90 fm Słuchaj Online Facebook YouTube Instagram

Postaw sobie oczyszczalnie przy domu. Dofinansowanie wynosi 70% kosztów kwalifikowanych

Facebook Twitter

70% kosztów. Takie dofinansowanie proponują Pawłowice mieszkańcom, u których ze względów ekonomicznych bądź technicznych nie może być wybudowana kanalizacja. W takich miejscach powinny powstać przydomowe oczyszczalnie ścieków.

Dziś (1.03.) rusza przyjmowanie wniosków o dopłaty. Jak jednak zaznaczają w gminie, dotacja nie może wynieść więcej niż 5 tysięcy złotych. Można z tych pieniędzy zakupić przydomową oczyszczalni ścieków o wydajności do 5 m3 na dobę, z osadem czynnym lub złożem biologicznym lub hybrydowej. Można tez kupić materiały do podłączenia oczyszczalni z budynkiem mieszkalnym i usługę jej instalacji a także wykonanie robót ziemnych.

Dofinansowanie wynosi 70% kosztów kwalifikowanych, jednak nie więcej niż 5.000,00 zł. Kosztami kwalifikowanymi są wydatki na zakup przydomowej oczyszczalni ścieków o wydajności do 5 m3 na dobę, z osadem czynnym lub złożem biologicznym lub hybrydowej (działającej na zasadzie osadu czynnego i złoża biologicznego), spełniającej wymagania normy PN-EN 12566-3+A2:2013-10. Do kosztów kwalifikowanych zaliczamy również z zakup materiałów do podłączenia oczyszczalni z budynkiem mieszkalnym i usługę jej instalacji w tym wykonanie robót ziemnych.

Lokalizacja, budowa i eksploatacja przydomowej oczyszczalni ścieków musi spełniać wymogi zawarte w przepisach prawa budowlanego, regulujących budowę przydomowych oczyszczalni ścieków, a także w przepisach ochrony środowiska i gospodarki wodnej, określających warunki jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska. Szczegółowe informacje ujęte są w regulaminie dotacji do inwestycji polegających na budowie przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Pawłowice stanowiącym załącznik do Uchwały Rady Gminy Pawłowice NR XXIV/254/2021 z dnia 9 lutego 2021 r. znajdującej się w Biuletynie Informacji Publicznej.

Właściciele nieruchomości, którzy są zainteresowani pozyskaniem środków na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków, muszą złożyć wniosek o udzielenie dotacji w Urzędzie Gminy Pawłowice. Złożone wnioski będą podlegały weryfikacji. Więcej informacji można również uzyskać w Referacie Ochrony Środowiska i Rolnictwa pod numerem 32 47 56 331 lub 32 47 56 328.

Wokół Ciebie dzieją się rzeczy ważne lub zabawne?
Nakręciłeś ciekawy film, zrobiłeś dobre zdjęcie?
Interesuje nas wszystko, co interesuje Ciebie i co dla Ciebie jest ważne.
Napisz do nas TUTAJ!

Najnowsze

R E K L A M A

Polecamy dzisiaj