Radio 90

Gramy od 25 lat • Cieszyn 95.2 fm • Rybnik 90 fm Słuchaj Online Facebook YouTube Instagram

 

Potrzebujesz pomocy asystenta osoby niepełnosprawnej? Zgłoś się

Facebook Twitter

Asystenci i ich podopieczni nadal poszukiwani. Powiat wodzisławskie do piątku (21.02.) przedłużył nabór zainteresowanych udziałem w programie na ten rok.

Na czym polega projekt? Chodzi na przykład o pomoc niepełnosprawnym w codziennych czynnościach: w wyjściu i powrocie do domu, dojazdach na rehabilitację czy do lekarza, codziennych sprawunkach, w udziale w wydarzeniach kulturalnych czy załatwieniu spraw urzędowych. Oto szczegóły:

Pomoc asystentów osobom niepełnosprawnym polega na:

wyjściu, powrocie oraz/lub dojazdach osoby niepełnosprawnej (np. do domu, pracy, placówki oświatowej i szkoleniowej, świątyni, placówki służby zdrowia lub rehabilitacyjnej, gabinetów lekarskich, urzędów, osób znajomych, rodziny, instytucji finansowych, instytucji kultury, sportu itp.);
wyjściu, powrocie oraz/lub dojazdach na rehabilitację i zajęcia terapeutyczne;
zakupach, z zastrzeżeniem aktywnego udziału osoby niepełnosprawnej przy ich realizacji;
załatwieniu spraw urzędowych;
nawiązaniu kontaktu/współpracy z różnego rodzaju organizacjami;
korzystaniu z dóbr kultury (tj. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy itp.).

Usługa asystenta będzie wykonywana w wymiarze maksymalnie 30 godzin miesięcznie przez 7 dni w tygodniu w godz. 7:00-22:00.

Asystentami mogą być osoby niekarane, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych oraz nieposzlakowaną opinię, wysoką kulturę osobistą oraz umiejętność i doświadczenie w pracy z osobami niepełnosprawnymi, legitymujące się dyplomem potwierdzającym uzyskanie kwalifikacji w zawodzie asystent osoby niepełnosprawnej lub posiadające wykształcenie przynajmniej średnie i co najmniej roczne, udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym.

Wymagane dokumenty aplikacyjne:

karta zgłoszenia kandydata na asystenta osoby niepełnosprawnej do Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” edycja 2019-2020 (załącznik nr 1),
kopia dyplomu potwierdzającego uzyskanie kwalifikacji w zawodzie asystent osoby niepełnosprawnej lub kopie dokumentów i certyfikatów poświadczających doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym,
kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie co najmniej średnie lub wyższe,
oświadczenie o niekaralności (załącznik nr 3),
referencje potwierdzające doświadczenie w pracy z osobami z niepełnosprawnością.

Kompletne dokumenty można składać w kancelarii PCPR w Wodzisławiu Śląskim (pokój nr 11), ul. Wałowa 30, od poniedziałku do piątku, w godzinach od 7.30-15.00 najpóźniej do 21 lutego 2020 r. W razie dodatkowych pytań prosimy o kontakt telefoniczny pod nr tel. (32) 455 14 30 wew. 38.

Najnowsze

R E K L A M A

Polecamy dzisiaj