Radio 90 logo

Gramy od 25 lat • Cieszyn 95.2 fm • Rybnik 90 fm Słuchaj Online Facebook YouTube Instagram

Powiat projektuje przebudowę dwóch newralgicznych skrzyżowań: w centrum Rydułtów i w centrum Wodzisławia

Facebook Twitter

Powiat wodzisławski projektuje przebudowę dwóch newralgicznych skrzyżowań, nie wiadomo jednak kiedy roboty będą możliwe. Wszystko zależy od pozyskania pieniędzy z zewnątrz. W środę (2.02.) podpisano umowę na przygotowanie projektów.

fot.powiatwodzislawski.pl

Chodzi o przebudowę skrzyżowania ulic: Plebiscytowej, Traugutta, gen. Bema i Ofiar Terroru w Rydułtowach wraz z odcinkiem ulicy Plebiscytowej a także styku ul. Radlińskiej i Wałowej w ścisłym centrum Wodzisławia Śląskiego. Miejsca mają być gruntowanie przebudowane, tak by zwiększyć przepustowość a przede wszystkim poprawić tam bezpieczeństwo. Projekt dotyczący skrzyżowania przy rynku w Rydułtowach ma być gotowy za rok, w lutym 2023, zaś dokumentacja przebudowy skrzyżowania przy tzw. starym szpitalu w Wodzisławiu- do końca 2022 roku. W środę (2.02.) podpisano umowę na przygotowanie projektów.

fot.powiatwodzislawski.pl

Umowy ze strony powiatu podpisał wicestarosta Tadeusz Skatuła oraz członkini zarządu powiatu Kornelia Newy. Wykonawcą została firma Biuro Studiów i Projektów Komunikacji sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach, którą reprezentował Antoni Kowalski. W imieniu władz Rydułtów obecny był też sekretarz miasta Krzysztof Jędrośka.

W Rydułtowach pracami projektowymi zostaną objęte główne drogi w rejonie rynku, tj. ul. Plebiscytowa, Traugutta i Bema. Zgodnie z założeniami ruchem w tym rejonie ma kierować akomodacyjna sygnalizacja świetlna. Przebudowane mają też zostać wszystkie wloty na skrzyżowanie, pasy do skrętu i wyjazdy ze skrzyżowania tak, aby były dostosowane do wzrastającego natężenia ruchu. Zmieniona ma zostać ponadto geometria dróg, a pasy do skrętu wydłużone.

fot.powiatwodzislawski.pl

Nie zapomniano również o poprawie bezpieczeństwa. Na skrzyżowaniu ma się pojawić oświetlenie zapewniające właściwą widoczność na skrzyżowaniach i przejściach dla pieszych, a same przejścia i chodniki mają zostać dostosowane do obowiązujących przepisów oraz wytycznych. Dokumentacja ma ponadto obejmować projekt przebudowy kanalizacji deszczowej i urządzeń odwadniających drogi, jak i pasy drogowe i tereny przyległe.

fot.powiatwodzislawski.pl

Koszt opracowania dokumentacji projektowej to 172 tys. zł, a termin jej realizacji – luty 2023 r.

W Wodzisławiu Śl. na skrzyżowaniu ul. Radlińskiej oraz Wałowej przebudowane mają zostać zjazdy i wjazdy, w tym z ul. Podgórną i drogą wewnętrzną wokół kompleksu powiatowych instytucji pomocowych w dawnym szpitalu (Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie).

Projektowana dokumentacja ma obejmować również korektę geometrii dróg i skrzyżowań tak, aby zapewnić maksymalną przepustowość i bezpieczeństwo na skrzyżowaniu. Podobnie jak w Rydułtowach, również w tym przypadku pomyślano o modernizacji oświetlenia ulicznego, jak i przejść dla pieszych oraz chodników. Skorygowane mają zostać też kolizje z infrastrukturą techniczną istniejącą w tym rejonie oraz zaprojektowana mała architektura.

fot.powiatwodzislawski.pl

W realizacji tego zadania wykonawca będzie zobowiązany do współpracy i uzgodnień nie tylko ze starostwem i Powiatowym Zarządem Dróg, ale również ze służbami Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Północna pierzeja ul. Wałowej stanowi bowiem granicę chronionego prawem zabytkowego układu urbanistycznego średniowiecznego Wodzisławia, reprezentującego tzw. owalnicę.

W tym przypadku koszt opracowania dokumentacji projektowej wyniesie nieco ponad 120 tys. zł. Termin realizacji zadania: do 9 grudnia 2022 r.

Czytaj także:

Najnowsze

R E K L A M A

Polecamy dzisiaj

Jak mija dzień? Sprawdź najważniejsze wiadomości z 5 lipca 2022