StartWiadomości

Powiat raciborski wygrał w sądzie

W Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Warszawie zapadł wyrok uchylający decyzję Ministra Rozwoju i Finansów na mocy której powiat raciborski zobowiązany był do zwrócenia Skarbowi Państwa kwoty blisko pół miliona złotych (494 841,00 zł) z tytułu nienależnie uzyskanej części oświatowej subwencji ogólnej za rok 2013.

Sprawa dotyczy odmiennej interpretacji przepisów związanych ze sposobem liczenia uczniów i wychowanków o specjalnych potrzebach edukacyjnych w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Rudach. Powiat w wymaganych terminach zapłacił Ministerstwu Finansów żądaną kwotę i jednocześnie skierował sprawę na drogę sądową.

Ministerstwo planuje się jednak odwołać od wyroku. Zatem na ostateczne rozstrzygnięcie sprawy zwrotu już prawie miliona złotych trzeba będzie poczekać przynajmniej od 8 do 12 miesięcy.

Zostaw komentarz