Radio 90 logo

MUZYKA WYBRANA DLA CIEBIE • Cieszyn 95.2 fm • Rybnik 90 fm Słuchaj Online Facebook YouTube Instagram

Powiat wodzisławski: Jak idą remonty dróg w Radlinie czy Pszowie?

Facebook Twitter

W połowie listopada mają się zakończyć prace remontowe ulicy Domeyki w Radlinie. Naprawiane są jezdnia i chodnik. Przebudowywana jest droga powiatowa 5036S, czyli ul. Karola Miarki w Pszowie i 3 Maja w Syryni.

Remont na ulicy Karola Miarki w Pszowie/ powiatwodzislawski.pl

Radlin, ul. Domeyki

W ramach inwestycji zostanie przebudowana jezdna i chodniki na ogólnej długości 282 metrów, od ul. Rymera. Inwestycja rozpoczęła się początkiem września. Pochłonie ponad 640 tysięcy złotych. Jest współfinansowana przez Powiat Wodzisławski oraz Miasto Radlin. Prace mają się zakończyć w połowie listopada.

Remont ulicy Domeyki w Radlinie/ powiatwodzislawski.pl

Droga powiatowa 5036S, czyli ul. Karola Miarki w Pszowie i 3 Maja w Syryni

W ramach realizacji inwestycji obejmującej przebudowę prawie 5-kilometrowego odcinka drogi zaplanowano: częściowe wykonanie nowej konstrukcji drogi, wykonanie nowych nawierzchni asfaltowych, zapewnienie odwodnienia poprzez nowo projektowaną kanalizację deszczową, rowy odwadniające oraz istniejący odcinek kanalizacji deszczowej, przebudowę chodników i poboczy, wprowadzenie nowego oznakowania pionowego i poziomego. Wartość robot budowlanych wynosi 15 280 360,47 zł, z czego znaczną część inwestycji, bo aż 14 060 000 zł pokryje promesa z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Planowany termin zakończenia realizacji inwestycji to końcówka 2024 roku.

Remont na ulicy Karola Miarki w Pszowie/ powiatwodzislawski.pl

Uchylsko, ul. Wiejska

Zakres inwestycji obejmuje przebudowę drogi wraz z podbudową na odcinku ponad 600 m. Koszt zadania to 873 tys. zł. Zadanie będzie współfinansowane przez Powiat Wodzisławski oraz gminę Gorzyce. Planowany termin zakończenia realizacji inwestycji to listopad 2022.

Droga powiatowa nr 3212S (ul. Raciborska) w Bełsznicy i Rogowie

Zakres inwestycji obejmuje wykonanie nowych warstw konstrukcyjnych jezdni, budowę nowej kanalizacji deszczowej, budowę i przebudowę chodników. Odcinek objęty modernizacją to niemal 2 kilometry aż do skrzyżowania z ul. Sportową w Rogowie. Na zadanie Zarząd Powiatu Wodzisławskiego pozyskał dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Przy cenie 8,2 mln zł wartość dofinansowania z Funduszu to niespełna 4,5 mln zł. Resztę dopłacą po połowie z własnych budżetów Powiat Wodzisławski oraz Gmina Gorzyce. Z uwagi na tak duży zakres inwestycji, jej zakończenie planowane jest na połowę 2023 r. Sama inwestycja jest kontynuacją przedsięwzięcia rozpoczętego przez Powiat we współpracy z Gminą Gorzyce w 2019 r. Od tego czasu całkowicie zmodernizowano już ok. 3 km drogi za łączną kwotę niespełna 13 mln zł.

Połomia, ul. Centralna

Budowa chodnika i kanalizacji deszczowej na długości 190 mb wzdłuż ulicy Centralnej w Połomi. Koszt tej inwestycji to 477 tys. zł.

Remont ulicy Domeyki w Radlinie/ powiatwodzislawski.pl

Czytaj także:

Najnowsze

R E K L A M A

Polecamy dzisiaj