Radio 90 logo

Gramy od 25 lat • Cieszyn 95.2 fm • Rybnik 90 fm Słuchaj Online Facebook YouTube Instagram

Powiat wodzisławski nagrodził sportowców i artystów

Facebook Twitter

Zarząd powiatu wodzisławskiego przyznał Nagrody i Wyróżnienia w Dziedzinie Sportu, a także Nagrody w Dziedzinie Kultury. W sumie uhonorowano 69 osób: zawodników, trenerów, działaczy, a także ludzi kultury. Na nagrody Powiat wydał około 87 tysięcy złotych.

fot. powiatwodzislawski.pl

Za co przyznawane są nagrody dla sportowców?

Zgodnie z regulaminem Nagrody lub Wyróżnienia Powiatu Wodzisławskiego w Dziedzinie Sportu dla zawodników, trenerów lub działaczy mogą być przyznawane wyłącznie za osiągnięcie wysokiego wyniku w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym w dyscyplinach lub dziedzinach sportu, w których, działają polskie związki sportowe. Nagrodę lub wyróżnienie można przyznać za osiągnięcia w ramach współzawodnictwa sportowego organizowanego przez Międzynarodowy Komitet Olimpijski, światowe, międzynarodowe, europejskie federacje sportowe, właściwy dla danego sportu Polski Związek Sportowy, a także przez podmiot prowadzący działalność sportową o zasięgu ogólnopolskim lub międzynarodowym.

W sumie liczba złożonych w Starostwie Powiatowym w Wodzisławiu Śląskim wniosków o Nagrodę lub Wyróżnienie sportowe za 2019r. wyniosła 68. Pięćdziesięciu pięciu osobom (51 zawodnikom oraz 4 trenerom) zarząd powiatu na podstawie propozycji komisji konkursowej postanowił przyznać nagrodę, a sześciu osobom (pięciu zawodnikom i jednemu działaczowi) – wyróżnienie. W sumie na ten cel z budżetu powiatu wydatkowano 71 tysięcy złotych.

Rozpatrując złożone wnioski o Nagrodę Powiatu Wodzisławskiego w Dziedzinie Kultury, komisja brała pod uwagę osiągnięcia o istotnym znaczeniu takie jak:

  • uzyskanie wysokiego miejsca w festiwalach, przeglądach, konkursach o zasięgu wojewódzkim, ogólnopolskim, międzynarodowym,
  • stworzenie dzieła artystycznego, wydawnictwa lub publikacji,
  • pracę na rzecz tworzenia, organizowania oraz podnoszenia jakości kultury na terenie powiatu wodzisławskiego, w szczególności za stworzenie wydarzenia kulturalnego,
  • zaangażowanie w pracę na rzecz kultury, a także zaangażowanie w edukację artystyczną i wspieranie młodych talentów,
  • inicjowanie nowatorskich form życia społeczno-kulturalnego na terenie powiatu wodzisławskiego,
  • ochronę dziedzictwa kultury oraz upowszechnianie wiedzy o kulturze.

Brano też pod uwagę całokształt działalności kulturalnej za wieloletnie, wybitne osiągnięcia oraz zaangażowanie w pracę na rzecz kultury, jej rozwijanie, upowszechnianie i ochronę.

Za 2019r. łącznie złożono 17 wniosków o nagrodę w dziedzinie kultury. Przyznano ich 8 – po 4 za osiągnięcia o istotnym znaczeniu dla kultury oraz za całokształt działalności kulturalnej. Łączna wartość przyznanych nagród wyniosła 16 tysięcy złotych.

Z listą laureatów i ich sylwetkami można zapoznać się w specjalnie przygotowanej przez powiat wodzisławski prezentacji TUTAJ.

Czytaj także:

Najnowsze

R E K L A M A

Polecamy dzisiaj